Mérési alapok

Kalibrálás

Ipari termékeknél a „kalibrálás” műveletek olyan sorozatára utal, amelyeket a berendezés tényleges értékei és a referenciaértékek közötti különbségek megállapítására hajtanak végre. Ha a mérőrendszer segítségével kapott értékek nem felelnek meg az elvárásoknak, javasolt kapcsolatba lépni a rendszer gyártójának ügyfélszolgálatával, és kérni a rendszer kalibrálását. Ha a mérőrendszer a kalibrálást követően beállítást igényel, azt a gyártó végzi el, visszaállítva a rendszert optimális működési állapotba. A megfelelő kalibrálás lehetővé teszi a gyártóknak, hogy folyamatosan megbízható minőséget biztosítsanak a gyártási és ellenőrzési folyamatok során. A mérési értékek a mérőrendszerek folyamatos igénybevétele miatt a mérési értékek idővel megváltozhatnak. Ebből kifolyólag a rendszeres kalibrálás és beállítás alapvető fontosságú.

Kalibrálási tanúsítvány

A kalibrálási tanúsítványok olyan dokumentumok, amelyek egy mérőrendszer kalibrálási eredményeit mutatják. Ha a mérőrendszer rendszeres karbantartásán kívül kalibrálást is kérnek, ezt a dokumentumot mellékeljük, amikor visszaküldjük a berendezést. Ezenkívül a kalibrálási tanúsítványok értékelési szabványként is szolgálnak, annak bizonyítására, hogy a kalibrálást az illetékes gyártó vagy szolgáltató végezte el. Hasonló dokumentumok még a tesztelési bizonyítványok és a vizsgálati jelentések.

  • Kalibrálási tanúsítvány
  • Vizsgálati jelentés

Előfordulhat ugyan, hogy minden gyártó más és más kifejezést használ, az alábbiakban felsoroljuk a leggyakrabban használt kifejezések meghatározását.

Kalibrálás Olyan műveletsorozat, melynek célja a műszerrel vagy mérőrendszerrel kapott értékek, az anyagméréssel kapott értékek vagy a szabványos referenciaanyag-értékek és egy szabványba foglalt értékek közötti kapcsolat meghatározása. Megjegyzés: a műszer beállításával megvalósított hibajavítás nem minősül kalibrálásnak.
Tesztelés Egy megfelelőségértékelési cél egy vagy több tulajdonságának megállapítása. Megjegyzés: a tesztelés rendszerint egy anyag, egy termék vagy egy eljárás vonatkozásában történik.
Ellenőrzés Egy termékkialakítás termék, eljárás vagy telepítés vizsgálata, valamint a vonatkozó teljesítménykövetelményeknek vagy az általános követelményeknek való megfelelés megerősítése szakmai szempontok alapján. Megjegyzés: az eljárások ellenőrzése során a munkások, a létesítmények, a műszaki megközelítés és az alkalmazott módszerek vizsgálatára egyaránt sor kerülhet.

Nyomonkövethetőségi rendszerdiagram

A nyomon követhetőség definíciója: „egy mérés eredményének vagy egy etalon értékének azon tulajdonsága, hogy meghatározott bizonytalansággal rendelkező összehasonlítások megszakítás nélküli láncolatán keresztül egybevethető a megadott referenciákkal, melyek általában nemzeti vagy nemzetközi szabványok”. A nyomon követhetőségi rendszerdiagramok (folyamatábrák) olyan dokumentumok, amelyek egy eszköz kalibrálásához használt berendezés kalibrálásának folyamatát mutatják be. Ezekkel a folyamatábrákkal nyomon követhető, hogy egy magasabb pozíció felé haladva milyen referenciákat használtak. (Folyamatosan magasabb pozíció felé haladva előbb-utóbb elérkezünk az országos szabványokhoz.) A „követhetőség” a kalibrálási lánc megszakítás nélküli visszakövetésének lehetősége.

Nyomonkövethetőségi rendszerdiagram (folyamatábrák)

TARTALOMJEGYZÉK