Alkalmazási megoldások

Magasság/szintkülönbség

A megfelelő megoldás megtalálása a magasság/szintkülönbség mérésére

A magasság vagy lépcsőmagasság mérésének legjobb módját keresve számos fontos tényezőt kell figyelembe venni, a target alakját, a mérőrendszer típusát és a telepítési környezetet is beleértve. Ha olyan berendezést választ, amely nem felel meg pontosan az Ön igényeinek, az elégtelen pontossághoz és több ráfordított munkaórához vezethet a gyártás során, ezért fontos a megfelelő berendezés kiválasztása. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítsen felfedezni a legjobb módszert a mérés magabiztos elvégzéséhez.

Hogyan mérjünk: magasság/szintkülönbség

Keresse meg a legjobb mérési módszert és a megfelelő felszerelést a „Magasság/szintkülönbség” méréséhez.

Egypontos magasságmérés

Alkalmazási példa: Adagolók magasságmérése

Optimális mérőrendszer

Optimális mérőrendszer1D lézeres elmozdulásmérő

Egyetlen pont magasságának hatékony méréséhez használjon reflexiós lézeres elmozdulásmérőt.

Nagy pontossággal méri a lézer beesési helyének távolságát.
KULCSPONTOK

Magasságot több helyen is mérhet több szenzor közötti kommunikációval, vagy egy szenzorral pásztázva a targetet.

Magasság (lépcső) mérése felülről két egymáshoz közeli mérési helyről

Alkalmazási példa: Csatlakozó érintkezők magasságmérése

Optimális mérőrendszer

Optimális mérőrendszer2D lézeres elmozdulásmérő

A felület profilját ott készíti el, ahol a lézervonal megvilágítja a felületet, ami lehetővé tesz relatív méréseket, például a lépcsőmagasság meghatározását.

A
Mérési pont
B
Lépcső
C
Referenciapont

A mérési pont és a referenciapont közötti magasságkülönbség mérése.

KULCSPONTOK

Még akkor is pontosan mérhető a lépés, ha a target meg van döntve, mivel a szenzorfej rendelkezik pozíciókorrigáló funkcióval.

Magasság (lépcső) mérése oldalról két egymáshoz közeli mérési helyről

Alkalmazási példa: Elektróda érintkezők szintkülönbségmérése

Optimális mérőrendszer

Optimális mérőrendszerAdóvevős 2D optikai mikrométer

A target sziluettjének kivetítésével kiszámítja a két megadott jellemző közötti lépésmagasságot.

KULCSPONTOK

A lépés még akkor is pontosan mérhető, ha a tengely meg van dőlve, ha használják a pozíciókorrigáló funkciót. A méréseket nem befolyásolja a célfelület színe.

Magasság (lépcső) mérése két egymástól távoli mérési helyről

Alkalmazási példa: Járművek magasságmérése

Optimális mérőrendszer

Optimális mérőrendszer1D lézeres elmozdulásmérő

Egyetlen pont magasságának hatékony méréséhez használjon reflexiós lézeres elmozdulásmérőt.

Nagy pontossággal méri a lézer beesési helyének távolságát.
KULCSPONTOK

Magasságot több helyen is mérhet több szenzor közötti kommunikációval, vagy egy szenzorral pásztázva a targetet.

Magasság mérésével kapcsolatos óvintézkedések

A szenzorfej dőlésének hatásáról

Ha az optikai tengely nem merőleges a targetre, akkor a magassági értékben a θ szög okozta mérési hiba lép fel, amint az az 1. ábrán látható.
Ha a θ nagyobb, mint 0,8°, a mérési hiba körülbelül 0,01%, ezért ha aggódik a dőlés hatása miatt, előzetesen korrigálja a dőlést.
A dőlést könnyen korrigálhatja egy mestermunkadarab előkészítésével és a méretezési beállítások használatával.

[1. ábra]A: Optikai tengely dőlése θ

Átlátszó tárgyak és tükröződő felületű tárgyak

Ha a target egy átlátszó tárgy vagy egy tükröződő felületű tárgy, akkor a szenzorfejet olyan szögben kell felszerelni a targethez képest, amely a vetített és a fogadott fény szögének fele, α, amint azt a 2. ábra mutatja.
(Háromszögelési módszer használata esetén.)

Továbbá, ha a target egy átlátszó tárgy, a stabil mérés szempontjából kulcsfontosságú, hogy az átlátszó tárgy egy bizonyos értéknél vastagabb legyen. Ha a tárgy vékony, az elülső felület magasságára mért érték az átlátszó tárgy hátsó felületéről visszaverődő fény hatása miatt alacsonyabb lehet, mint kellene.
A méréseket nem befolyásoló vastagsághatár olyan tényezőktől függ, mint a szenzorfej típusa, a target átlátszósága és a hátsó felület fényvisszaverő képessége, ezért tájékozódjon a gyártónál.

[2. ábra]A: α/2

Szintkülönbség mérésével kapcsolatos óvintézkedések

A szenzorfej dőlésének hatásáról

Ha a 2D lézeres elmozdulásmérő optikai tengelye nem merőleges a targetre, akkor a θ szög okozta mérési hiba lép fel a lépés értékében, amint az a 3. ábrán látható.
Minél nagyobb a távolság (X) a lépcső két mért pontja között, annál nagyobb a mérési hiba.
Például, még ha a θ dőlésszög csak 0,1° is, a mérési hiba körülbelül 50 μm lesz, ha X = 30 mm.
Ezért a lépcsők mérése során általában használják a dőléskorrigáló funkciót.

[3. ábra]A: Optikai tengely dőlése θB: Igazi lépcsőC: Mért érték D: A két pont közötti távolság (X)

Átlátszó tárgyak és tükröződő felületű tárgyak

Ha a lépéses mérés során a mérendő felületek közül legalább az egyik egy átlátszó tárgy vagy egy tükröződő felületű tárgy, akkor a szenzorfejet olyan szögben kell felszerelni a targethez képest, amely a vetített és a fogadott fény szögének fele, α, amint azt a 4. ábra mutatja.
Olyan fejet is kell előkészíteni, amely kifejezetten átlátszó és tükröződő felületű tárgyakhoz használható.

Továbbá, ha a target egy átlátszó tárgy, akkor legalább egy bizonyos értéknél vastagabbnak kell lennie, hogy a felület magasságát pontosan lehessen mérni.
Ha a tárgy vékony, az elülső felület magasságára mért érték az átlátszó tárgy hátsó felületéről visszaverődő fény hatása miatt alacsonyabb lehet, mint kellene.
A méréseket nem befolyásoló vastagsághatár olyan tényezőktől függ, mint a szenzorfej típusa, a target átlátszósága és a hátsó felület fényvisszaverő képessége, ezért tájékozódjon a gyártónál.

[4. ábra]Balra: elölrőlJobbra: oldalrólA: Átlátszó/tükröződő felület

Melyik a jobb módszer? Érintéses vagy érintésmentes

Puha targetek mérése

Amikor a szonda puha céltárgyhoz ér, a céltárgy behorpad, ami ennek megfelelő mérési hibához vezet.
Az érintésmentes méréssel lehetőség van deformálódó targetek, például puha targetek és folyadékfelületek mérésére is.

Könnyű targetek mérése

A vékony és könnyű targetek esetében a felület magasságának pontos méréséhez meg kell tartani a targetet, hogy az ne lebegjen (ne legyen alatta levegőből álló rés).
Az érintéses mérésnél a szonda lenyomja a target felületét, ami kiküszöböli a levegőben lebegő target okozta hibákat. Emiatt az érintéses módszer jobban megfelel az ilyen típusú mérésekhez, mint az érintésmentes módszer.

Bemélyedések mérése

Az érintésmentes lézeres elmozdulásmérőnél a mérési pont (amely néhány mikrométertől több száz mikrométerig terjed) általában kisebb, mint az érintéses mérésnél használt szondák. Ez teszi lehetővé a keskenyebb bemélyedések alapmagasságának pontos mérését az érintésmentes módszerrel.

TARTALOMJEGYZÉK