Mérőrendszerek típusai

1D lézeres elmozdulásmérő

Háromszögelési módszer

Ahogy a következő ábrán látható, a lézer eltalálja a targetet, a targetről visszaverődő fény az érzékelő lencsén keresztül koncentrálódik, és a fényfelvevő elemre fókuszálódik. Ha a szenzor és a target távolsága megváltozik, akkor a visszavert fény szöge is megváltozik, ami a fogadott fény helyzetének változását okozza a fényfelvevő elemen. Ez a változás arányos a target mozgásának mértékével, és mivel ismerjük az egyes pozíciók közötti távolságot a fényfelvevő elemen, meg tudjuk határozni az elmozdulást.

Referenciatávolság
A mérési tartomány közeli vége
A mérési tartomány távoli vége
A
Félvezető lézer
B
Jeladó lencse
C
Fényérzékelő lencse
D
Fényfelvevő elem
KIEMELT TERMÉK

Konfokális módszer

A lézert egy rezgő hangvillához rögzített lencsepáron keresztül sugározza és fogadja. Ha a fogadott fény intenzitása nagyobb, mint egy beállított küszöbérték, akkor megméri a hangvilla pozícióját, és mivel ez a pozíció a szenzortól való meghatározott távolságra vonatkozik, az elmozdulás kiszámítható.

A target nincs fókuszban
A beérkező fénynek csak egy kis része jut át a lyukon.
A target fókuszban van
A teljes beérkező fény átjut a lyukon.
(1)
Kis mennyiségű fogadott fény
(2)
Nagy mennyiségű fogadott fény
A
Félvezető lézer
B
Lyuk
C
Fényfelvevő elem
D
Hangvilla
E
Szenzor
KIEMELT TERMÉK

Spektrális interferencia módszer

SLD
Az SLD egy fényspektrumot bocsát ki a targetre. A szenzorfejben van egy félig átlátszó tükör, amely a fény egy részét visszaveri a szenzorba, létrehozva egy referenciafelületet, miközben a fény többi részét átengedi, és a target felületéről verődik vissza a szenzorba.
Interferencia fény
A két visszavert fénysugár interferál egymással. Az interferencia intenzitása a referenciafelület és a target közötti távolságtól függ.
Spektroszkópikus elemzés
Az interferenciafényt a spektroszkóp segítségével különböző hullámhosszakra bontva egy adott hullámhosszra vonatkozó optikai intenzitáseloszlást kap. A célponttól való távolságot az eloszlás hullámforma-elemzésével kapja meg.

TARTALOMJEGYZÉK