Mérési alapok

Mit nevezünk mérésnek?

A „mérés” egy adott cél méretének, hosszának, súlyának, kapacitásának vagy egyéb tulajdonságának meghatározására szolgáló művelet. A mérésre számos hasonló kifejezés van használatban, ám ezek a céltól függően változnak (ilyenek a „súlymérés”, a „kiszámítás” és a „számszerűsítés”). Általánosságban véve a mérést a „műszerezés” gyűjtőfogalom alá tartozó egyik műveletnek lehet tekinteni.

Mérés
  • Mérési eredmények mutatása értékekkel és szimbólumokkal.
  • Mérőeszközök használata.
Műszerezés
  • Egy mennyiség meghatározása egy adott cél megvalósítása érdekében.
  • Mérőeszközök szükség szerinti használata.

Általánosságban igaz, hogy a mérést egy dolgozó végzi mérőrendszerrel, míg a műszerezést technikus végzi. Ez a weboldal a gépalkatrészek tervezési, gyártási és ellenőrzési folyamataihoz kapcsolódó mérésekkel foglalkozik.

A mérés és az ellenőrzés közötti különbség

A mérés a mérőeszközökkel kapott eredmények számszerűsítését jelenti. Az ellenőrzés a méréssel kapott értékek és a referenciaértékek összehasonlítását jelenti annak megállapítására, hogy egy termék elfogadható-e vagy sem. Ha a mérés vonalzóval történik, az eredmény alapján olyan kijelentéseket lehet tenni, mint például „a mérés kissé túl hosszú vagy rövid.” Ugyanez másképpen megfogalmazva: „A vonalzóval meghatározott érték (mérés) alapján megállapításra került, hogy ez az érték kissé hosszabb (vagy rövidebb) mint a keresett hosszúság.” Habár általában nincs szükség a két meghatározás megkülönböztetésére, fontos észben tartani a kettő közötti különbséget.

A mérési módszerek különbségei

A céltárgy mérése közvetlen vagy közvetett méréssel történhet.

Közvetlen mérés

A közvetlen mérést úgy végzik, hogy a céltárgyat érintkezésbe hozzák a mérőrendszerrel, majd közvetlenül olvassák le a hosszúságot, a magasságot és egyéb tényezőket. Bár közvetlen méréssel egyetlen lépésben megkaphatjuk a mérési eredményeket, a mérést végző személy hibát véthet, ha nem rendelkezik a megfelelő készségekkel.

A
Céltárgy

Közvetett mérés

Közvetett mérésnek számít például, amikor mérőórával előbb megmérik egy cél és egy mérőblokk magassága közötti különbséget, majd a kapott értéket a cél magasságának kiszámítására használják. Mivel ehhez a méréstípushoz referenciára van szükség, a közvetett mérést „összehasonlító mérésnek” is nevezik.

A
Céltárgy
B
Mérőblokk

TARTALOMJEGYZÉK