Mérési alapok

Mérési hibák

Mit nevezünk mérési hibának?

Előbb vagy utóbb, különböző okoknál fogva eltérések lesznek tapasztalhatók a mérési eredményekben (mért értékekben). Ezeket az eltéréseket mérési hibáknak nevezzük. A mérési hibáknak számos különböző oka lehet, melyeket figyelembe kell venni a megfelelő válaszlépések kidolgozásakor. Ha mérési hiba következik be, minden esetben ki kell vizsgálni a kiváltó okokat, mielőtt a válaszlépésekre térhetnénk. Ez a megbízható termékminőség elengedhetetlen feltétele.

A mérési hibák okai

A mérési hibákat három általános kategóriába lehet besorolni.

Hiba típusa Hiba oka
A mérőrendszer által okozott hiba
 • A mérőrendszerre visszavezethető mérési hibák
 • A mérési pontosság csökkenése idővel (fogyó alkatrészek kopása miatt bekövetkező romlás)
A felhasználó által okozott hiba
 • A mérőrendszer nem rendeltetésszerű kezelése
 • A felhasználók eltérő készségszintjei
 • A felhasználók saját módszerei a skála leolvasására
Környezeti feltételek miatt bekövetkező hibák
 • A mérési célnak a hőmérséklet változása miatti deformációja
 • Változó fényességű helyszíneken végzett mérések

A mérőrendszer vagy a környezeti feltételek okozta hibák az ok megállapításával és a megfelelő ellenintézkedések végrehajtásával kiküszöbölhetők. A felhasználó által okozott hibák közép- és hosszú távú ellenintézkedéseket igényelhetnek, például a mérési folyamat újraértékelését vagy az alkalmazottak képzését.

A mérési hibák kiküszöbölése

A többször megmért tárgyakhoz kiküszöbölhetők a mérési hibák. Irreális azonban az elvárás, hogy az ellenintézkedéseket az ellenőrzési folyamat részeként foganatosítsák. Ha egy mérésnél nagyobb pontosságra van szükség, a mérési hiba okának megfelelő ellenintézkedéseket kell a gyakorlatba ültetni.

Megoldás Részletek
A mérőrendszerre jellemző mérési hibák kiküszöbölése
 • Rendszeres kalibrálás
 • Rendszeres karbantartás és a fogyóeszközök cseréje
 • A pontosság megerősítése a munka megkezdése előtt és befejezése után
A megítélés kritériumok módosítása A tűrési tartomány leszűkítése egy szigorúbb elfogadhatóság-megítélési tartomány meghatározásához
Az egyéni különbségeket kompenzálni képes rendszer létrehozása
 • A mérési módszer (mérési eljárás) szabványosítása
 • A dolgozók készségeinek fejlesztését célzó képzés bevezetése
 • Automatikus mérőrendszerek bevezetése az emberi hibák kiküszöbölése érdekében
 • Az érintéses mérőrendszerek lecserélése érintésmentes mérőrendszerekre
 • Gyártósori mérésre váltás azon céloknál, amelyeknél több ponton kell mérést végezni

TARTALOMJEGYZÉK