Mérési alapok

Tűrés és mérési pontosság

Mit jelent a tűrés?

A tűrés egy adott tétellel kapcsolatosan megengedhető hibák összességét jelenti. Ezt általában egy névleges értéktől való +/- eltérésként jelöljük. A termékek deformálódása bekövetkezhet egyrészt a hőmérséklet és a páratartalom ingadozása miatt, ami az anyag kitágulásához és összehúzódásához vezet, másrészt valamely folyamatvezérlő eszközből érkező hibás jelek miatt. Ennek megfelelően a gyártási és ellenőrzési folyamatok tervezési értékeivel kapcsolatban figyelembe kell venni az esetleges hibákat is. Ha ezek a hibák nem tolerálhatók, a legtöbb termék elfogadhatatlannak minősül. Ily módon a tűrési értéket az elvárt minőséget továbbra is biztosító elfogadható hibatartomány meghatározásakor kell beállítani a tervezési érték alapján, feltételezve, hogy bármelyik ponton bekövetkezhet változás.

Mit nevezünk mérési pontosságnak?

A pontosság a mérés helyességének mértékét jelöli. Néhány példa a pontosság mondatban való használatára: „Ez a mérőrendszer nagy fokú pontosságot kínál, ezért joggal feltételezhető, hogy a várt mérési eredményeket kapjuk”, vagy „A mérőrendszer pontosságának csökkenése miatt kalibrálásra lehet szükség.” A mérési folyamat vonatkozásában a pontosság a mérési pontosságra utal. A mérőberendezés pontossága jelölőként használható az eredmények várható pontosságának meghatározásában. A pontosabb mérőrendszerekkel pontosabb méréseket lehet végrehajtani.

A tűrés és a mérési pontosság közötti kapcsolat

Például egy 50 mm hosszúságú, ± 0,1 mm tűréssel rendelkező henger esetén az elfogadható tartomány 49,9–50,1 mm, és a mérőrendszerrel végzett ellenőrzés az alábbiaknak megfelelően kell történjen.

  • A mérőrendszer: pontosság ±0,001 mm
  • B mérőrendszer: pontosság ±0,01 mm
  • C mérőrendszer: pontosság ±0,03 mm

A fentieknek megfelelően az egyes mérőrendszerek elfogadható tartományai a következőképpen alakulnak:

  • A mérőrendszer: 49,901–50,099 mm
  • B mérőrendszer: 49,910–50,090 mm
  • C mérőrendszer: 49,930–50,070 mm
Referenciatermék: 50 mm, tűrés: ±0,1 mm

Amint fentebb látható, a pontosabb mérőrendszerek pontosabb eredményekre képesek. Ezenkívül a mérési pontosság megnövekedésével csökkenthető az elfogadható tűréssel rendelkező, de tévedésből elfogadhatatlannak ítélt termékek száma.

TARTALOMJEGYZÉK