Mérési alapok

Nemzetközi mértékegy­ségrendszer (SI)

A nemzetközi mértékegységrendszer alapelve egységes értékeket biztosítani olyan tulajdonságok méréséhez, mint a hosszúság, a súly vagy az idő, függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján végzik a mérést. A rendszerben használt mértékegységekre „SI-egységként” hivatkozunk. A rendszert az 1960-as Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián (CGPM) fogadták el. A „SI” rövidítés kifejtése: „Le Système International d'Unités.”

A nemzetközi mértékegységrendszer az alábbi három kategóriát foglalja magában:

  • Alapegységek
  • Kiegészítő egységek
  • Származtatott egységek

Alapegységek

Mennyiség Egység megnevezése Egység szimbóluma Meghatározás
Hosszúság Méter m A távolság, melyet a fény vákuumban a másodperc 1/299792458-ad része alatt tesz meg.
Súly Kilogramm kg Ez a súly mértékegysége. A kilogram nemzetközi prototípusának súlya.
Idő Másodperc s Az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama.
Áramerősség Amper A Az az állandó áram, amelyet két egyenes, egymással párhuzamos, végtelen hosszú, kör alakú és elhanyagolható méretű keresztmetszettel rendelkező, egymástól 1 méter távolságra, vákuumban elhelyezett vezetékben fenntartva a vezetékek között a hosszúság minden méterén 2×10-7 newton erő keletkezik.
Termodinamikai hőmérséklet Kelvin K A víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-od része.
Anyagmennyiség Mol mol Az anyagmennyiség egy olyan rendszerben, amely annyi elemi entitást tartalmaz, ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben. (Csak az ismert összetételű tárgyakra vonatkozik.) Az elemi entitások az anyagot és az energiát alkotó szubatomi részecskék.
Fényesség Kandela cd Egy olyan forrás fényintenzitása egy adott irányban, amely 540×1012 hertz frekvencián monokromatikus sugárzást bocsát ki, és amelynek sugárzási intenzitása ebben az irányban 1/683 watt/szteradián.

Kiegészítő egységek

Mennyiség Egység megnevezése Egység szimbóluma Meghatározás
Síkok által bezárt szög Radián rad Egységnyi sugarú körben 1 radián annak a szögnek az ívmértéke, amelyhez éppen 1 hosszegységnyi körív tartozik.
Térszög Szteradián sr A szteradián egy gömb közepén felvett térszög, amelyhez a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozik.

Származtatott egységek

A származtatott egységek alapegységek és kiegészítő egységek, illetve a szorzás és osztás matematikai szimbólumainak kombinációi.

Mennyiség Egység megnevezése Egység szimbóluma
Felület Négyzetméter m2
Térfogat Köbméter m3
Sebesség Méter per másodperc m/s
Gyorsulás Méter per másodperc a négyzeten m/s2
Hullámszám Méter reciproka m-1
Sűrűség Kilogramm per köbméter kg/m3
Áramsűrűség Amper per négyzetméter A/m2
Mágneses mező erőssége Amper per méter A/m
Koncentráció (anyagmennyiség) Mol per köbméter mol/m3
Specifikus térfogat Köbméter per kilogramm m3/kg
Fényesség Kandela per négyzetméter cd/m2

Egyes származtatott egységek saját nevet kaptak.

Mennyiség Egység megnevezése Egység szimbóluma Összetétel
Frekvencia Hertz Hz 1Hz=1s-1
Erő Newton N 1N=1kg・m/s2
Nyomás, nyomóerő Pascal Pa 1Pa=1N/m2
Energia, munka, hőmennyiség Joule J 1J=1N・m
Erő, sugárzó fluxus Watt W W=1J/s
Elektromos töltés, árammennyiség Coulomb C 1C=1A・s
Elektromos potenciál/elektromos potenciálkülönbség, feszültség, elektromotoros erő Volt V 1V=1J/C
Ellenállás (elektromos) Ohm Ω 1Ω=1V/A
Vezetőképesség (elektromos) Siemens S 1S=1Ω-1
Mágnesesség Weber Wb 1Wb=1V・s
Mágneses fluxussűrűség, mágneses indukció Tesla T 1T=1Wb/m2
Induktivitás Henry H 1H=1Wb/A
Celsius hőmérséklet Celsius-fok 1t=T-To
Fényáram Lumen lm 1lm=1cd・sr
Megvilágítás Lux lx 1lx=1lm/m2

Referenciaadatok

SI-egységeknek a tíz egész hatványát jelző előtagjai

Hatvány Előtag Szimbólum Hatvány Előtag Szimbólum
1018 exa E 10-1 deci d
1015 peta P 10-2 centi c
1012 tera T 10-3 milli m
109 giga G 10-6 mikro µ
106 mega M 10-9 nano n
103 kilo k 10-12 piko P
102 hekto h 10-15 femto f
10 deka da 10-18 atto a

Nem SI-mértékegységek

Mennyiség Egység megnevezése Egység szimbóluma Meghatározás
Idő Perc min 1 min=60 s
Óra h 1 h=60 min
Nap d 1n=24h
Síkok által bezárt szög Fok ° 1°= (π/180) rad
Perc 1′= (1/60) °
Másodperc 1″= (1/60) ′
Térfogat Liter l, L 1l=1dm3
Súly Metrikus tonna t 1t=103kg

TARTALOMJEGYZÉK