Alkalmazási megoldások

Ütés/rezgés

Az ütés/rezgés mérésének legjobb módját keresve számos fontos tényezőt kell figyelembe venni, az ütés/rezgés típusát (irányát), a mérőrendszer típusát és a telepítési környezetet is beleértve. Ha olyan berendezést választ, amely nem felel meg pontosan az Ön igényeinek, az elégtelen pontossághoz és több ráfordított munkaórához vezethet a gyártás során. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítsen az ütés-/rezgésmérési rendszert keresőknek, hogy magabiztosan tegyék ezt meg.

Hogyan mérjünk: ütés/rezgés

Keresse meg a legjobb mérési módszert és a megfelelő felszerelést az „Ütés/rezgés” méréséhez.

Forgó tárgy felületi ütésének mérése

Alkalmazási példa: Merevlemez felületének ütésmérése

Optimális mérőrendszer

Optimális mérőrendszerLézeres elmozdulásmérő

A lézeres elmozdulásmérők a target felületének egy pontján történő rezgésmérésre használhatók.

A
Forgás
B
Felületi ütés
KULCSPONTOK
  • A rezgés amplitúdója annál nagyobb, minél távolabb van a target forgásközéppontjától, ami megkönnyíti a magassági ingadozások rögzítését.
  • A rezgésméréseket a targetek rezgési frekvenciájának legalább tízszeres mintavételi frekvenciával kell elvégezni.

Egyéb ütés/rezgés mérése 1D lézeres elmozdulásmérővel

Alkalmazási példa: Ultrahangos hegesztőgépek rezgésmérése

Optimális mérőrendszer

Optimális mérőrendszerLézeres elmozdulásmérő

A lézeres elmozdulásmérők a target felületének egy pontján történő rezgésmérésre használhatók.

KULCSPONTOK
  • Az ütés csúcstól csúcsig értékét a csúcstól csúcsig tartás vagy hasonló függvény segítségével lehet kiszámítani.
  • A rezgésméréseket a targetek rezgési frekvenciájának legalább tízszeres mintavételi frekvenciával kell elvégezni.

Egyéb ütés/rezgés mérése 2D lézeres elmozdulásmérővel

Alkalmazási példa: Robotok maradék rezgésének mérése

Optimális mérőrendszer

Optimális mérőrendszer2D lézeres elmozdulásmérő

A vonallá bővített lézersugár szétszórtan verődik vissza a target felületéről. Ez a visszavert profil a HSE3-CMOS-on alakul ki, és a visszaverődés helyzetében és alakjában bekövetkező változások érzékelésével mérhető a targetek ütése.

KULCSPONTOK
  • 1D lézeres elmozdulásmérővel történő mérés esetén a csúcsot nem lehet mindig rögzíteni, ha a csúcspont balra vagy jobbra tolódik. A csúcspont mindig nyomon követhető 2D lézeres elmozdulásmérő használatával.
  • A mérést legalább a rezgési frekvencia tízszeresének megfelelő mintavételi sebességgel kell elvégezni.

TARTALOMJEGYZÉK