Optické mikrometre / mikrometre s laserovým skenovaním
 • Séria IB
 • Séria IB
  Senzor s laserovou detekciou typu Thrubeam (vysielač-prijímač)
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Laserový výkonný snímač s presnou detekciou pri minimálnych nákladoch.
 • Zjednodušte si snímanie
  • Vysokorýchlostné vzorkovanie 80 μs
  • Vysokopresné diferencovanie 5 μm
  • Novinka: Zahŕňa automatické nastavenie
  • Možnosti zobrazovacej jednotky [Panel/DIN]
  • Komunikačná jednotka [RS-232C/BCD]
HORE
Snímače merania profilu (2D)
 • Séria LJ-V7000
 • Séria LJ-V7000
  Vysokorýchlostný 2D/3D laserový skener
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • NAJRÝCHLEJŠÍ NA SVETE S RÝCHLOSŤOU 64 000 PROFILOV/S. Rýchlosť, vďaka ktorej je meranie akéhokoľvek produktu a akéhokoľvek tvaru skutočnosťou!
 • Mimoriadne vysoká rýchlosť/mimoriadna stabilita
  • Optický systém s modrým laserom
  • 64 000 profilov/s, vzorkovanie 12 800 000 bodov/s
  • 74 typov režimov merania
  • Nepretržitý výstup údajov profilov s maximálnou rýchlosťou 64 kHz
  • Jednoduchá funkcia 3D zobrazenia
HORE
Laserové meracie snímače (1D)
 • Séria CL-3000
 • Séria CL-3000
  Konfokálny snímač vzdialenosti
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Nový štandard v oblasti laserových snímačov vzdialenosti. Ultrakompaktné koaxiálne laserové snímače.
 • Ultrakompaktné koaxiálne laserové snímače na univerzálne použitie na ľubovoľných povrchoch
  • Meranie ľubovoľného materiálu alebo povrchu s vysokou presnosťou
  • Ultra kompaktné a ľahké
  • Stabilné meranie na zakrivených, nerovných a drsných povrchoch
 • Séria LK-G5000
 • Séria LK-G5000
  Ultra vysoká rýchlosť/Vysoká presnosť
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Laserové meracie senzory vyžadujú rýchlosť, presnosť a schopnosť, aby poskytovali vynikajúci výkon v každej aplikácii. Keďže sa snažíme byť najlepšími na svete v každom ohľade, LK-G5000 je postavený na najmodernejšej technológii.
 • Ultra vysoká rýchlosť/Vysoká presnosť laserového meracieho senzora
  • Najrýchlejší na svete: 392 kHz
  • Najvyššia presnosť vo svojej triede: ±0.02%
  • Najvyššia opakovateľnosť vo svojej triede: 0,005 μm
  • NOVO VYVINUTÉ OVLÁDANIE „ABLE II“
HORE
Optické mikrometre / mikrometre s laserovým skenovaním
 • Séria LS-9000
 • Séria LS-9000
  Vysokorýchlostný optický mikrometer
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Nový mikrometrický systém s vysokou presnosťou, ktorý vykonáva automatickú korekciu vychýlenia a vibrácií.
 • Systém 3-CMOS×zelené LED
  • Vzorkovacia frekvencia 16 000 Hz
  • Aktívna korekcia naklonenia a vibrácií
  • Bez pohyblivých súčiastok
 • Séria TM-3000
 • Séria TM-3000
  Meria 2 rozmery s mikrónovou presnosťou
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Vykonáva 2D merania na linke s vysokou rýchlosťou a presnosťou.
 • Vhodný pre meranie priamo na linke
  • TM-3000 predstavuje snímač s 2D meraním
  • Podpora výroby pri vysokej rýchlosti
  • Kontrola vysokej presnosti
HORE
Optický merací systém
 • Séria IM-7000
 • Séria IM-7000
  Optický merací systém
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Okamžité riešenie na bežné problémy v oblasti kontroly kvality. Vykonáva veľmi presné merania, automaticky zaznamenáva údaje a generuje protokoly stlačením tlačidla.
 • Systém okamžitého merania
  • Zmerajte až 99 rozmerov v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Automatický záznam údajov a kontrolné hlásenia
  • 4x väčší objem meraných vzoriek v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami IM
  • Merajte rozmery v definovaných výškach
HORE
3D meracie systémy
 • Séria VK-X
 • Séria VK-X
  3D laserový rastrovací mikroskop
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Poskytuje bezkontaktný profil a merania drsnosti na takmer ľubovoľnom materiáli
 • Mikroskop, rastrovací elektrónový mikroskop a meradlo drsnosti v jednom zariadení
  • Tento softvérový modul spĺňa normu ISO 25178 a umožňuje používateľom uskutočňovať merania viacerých parametrov povrchu.
  • Pozorovanie digitálnym mikroskopom
  • 16-bitové laserové farebné zobrazenie
  • [Široké zobrazenie] širokouhlé skenovanie
  • [Meranie] skenovanie AI
  • Pozorovanie s vysokým rozlíšením a veľkou hĺbkou poľa
  • Rýchle farebné 3D zobrazenie
  • Nedeštruktívne meranie profilu a drsnosti
 • Séria VR
 • Séria VR
  Jednorazový 3D merací makroskop
  Cenový dopyt
  Katalóg
  Príručka
 • Spoločnosť KEYENCE spojila vyspelý optický dizajn našich digitálnych mikroskopov s vysokorýchlostným, vysoko presným meraním a 3D technológiou našich meradiel posunu a vyvinula makroskop, ktorý vykonáva okamžité 3D merania.
 • Jednorazové 3D meranie
  • Presné 3D meranie širokého poľa jedným kliknutím
  • 3D merania nezávislé na používateľovi
  • Široká škála jednoduchých nástrojov na 3D analýzu a vytváranie správ
HORE
HORE

Back to top

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Head Office:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgium
Phone: +32 (0) 15 281 222
E-mail: info@keyence.eu
Career Opportunities: KEYENCE Career Site