Výuková videa CV-X

Výuková videa CV-X

Nástroje kontroly

 • Kontrola pomocí automatického učení

  Automatické nastavení kontroly naučením alespoň 30 dobrých dílů.

 • Černá/bílá plocha

  Kontrola přítomnosti/absence počítáním černých nebo bílých bodů po nastavení prahové hodnoty binarizace.

 • Barevná součást/Barva

  Kontrola správnosti barev pomocí RGB (červená, zelená, modrá) nebo HSB (odstín, sytost, jas).

 • Oblast určité barvy

  Kontrola přítomnosti/absence počítající pixely výběrem, které barvy či odstíny jsou černé nebo bílé.

 • Shoda stínování vzoru

  Zvolte vzor ke zjištění přítomnosti nebo jej použijte k úpravě umístění dalších požadovaných nástrojů.

 • Shoda vzoru PatternTrax(obrys)

  Zvolte vzor (obrys) ke zjištění přítomnosti nebo jej použijte k úpravě pozice jiných požadovaných nástrojů.

 • Celková plocha všech vad a Každá vada

  Stabilní kontrola, která slouží ke hledání závad, skvrn a rýh nebo ke zjišťování přítomnosti a počítání.

 • Shluk ve stupních šedi/Vada odlišná od pozadí

  Detekce/počítání shluků bodů, které jsou světlejší nebo tmavší než pozadí.

 • Nástroj Shluk

  Počítání, třídění a vyhledávání pozic více objektů.

 • Zpracování hran a společná nastavení

  Způsob detekce hran a nastavení společné všem nástrojům založeným na detekci hran.

 • Nástroj Poloha hrany

  Vyhledání polohy hrany pro referenci polohy nebo pro použití při měření.

 • Nástroj Poloha hrany k obvodu

  Hledání úhlu umístěním radiálního okraje podél zakřivené plochy pomocí oblasti tvaru prstence nebo oblouku.

 • Sklon hrany

  Hledání úhlu určujícího hranu ve dvou samostatných oblastech.

 • Nástroj Šířka

  V rámci nástroje jsou nalezeny dvě hrany a určena vzdálenost mezi nimi.

 • Nástroj Rozteč hran

  Měření střední rozteče nebo rozteče mezer v rámci skupiny hran.

 • Přehled a společná nástavení nástrojů profilu

  Určení pozic a regionů okolo objektu v nástrojích profilu a jejich společná nastavení.

 • Nástroj Poloha profilu

  Profilování povrchu v oblasti, kružnici oblouku nebo kruhu ke zjištění minimální/maximální pozice nebo specifického bodu.

 • Nástroj Šířka profilu

  Měření šířky podél celé součástky nebo hledání průměru součástky po celém obvodu.

 • Nástroj Vada profilu

  Hledání defektů profilu od čáry, kružnice, oválu nebo křivky u komplexních tvarů.

 • Nástroje pro čtení 1D a 2D kódu

  Zjišťování jednorozměrných a dvourozměrných kódů s možností výstupu přečteného textu a provádění hodnocení pomocí vestavěného kalendáře.

 • Nástroj OCR

  Získání informací o znacích v oblasti kontroly a rozpoznávání řetězce znaků.

 • Rozměry a geometrie

  Rozměrové měření jednoduchým výběrem bodů, čar nebo tvarů.

 • Odstín

  Vyhledání průměrných hodnot nebo rozmezí hodnot ve stupních šedi pro určení přítomnosti nebo reference intenzity osvětlení.

 • Korekce pozice

  Úprava kontrolních oblastí nástroje tak, aby zohledňovaly změnu umístění dílu.