Výuková videa CV-X

Výuková videa CV-X

Komunikace a I/O

Binární vstupy/výstupy

 • Přehled vstupů/výstupů

  Přehled binárních vstupů a výstupů.

 • Výstup Total Status (OR)

  Používání a nastavení výstupu Total Status (OR).

 • Paralelní výstupy

  Použití a nastavení paralelních (binárních) výstupů pro hodnocení různých nástrojů.

EtherNet/IP® (Control/CompactLogix)

 • Nastavení komunikace přes EtherNet/IP®

  Jak nastavit komunikaci EIP pomocí PLC Control/CompactLogix.

 • Provádění příkazů přes EtherNet/IP®

  Provádění příkazů pomocí cyklické komunikace EIP.

EtherNet/IP® (MicroLogix/SLC)

 • Povolení komunikace přes EtherNet/IP® na řídicí jednotce

  Jak aktivovat komunikaci EIP na řídicí jednotce řady CV-X.

 • Nastavení explicitních zpráv EtherNet/IP®

  Nastavení explicitních zpráv EIP pomocí PLC typu MicroLogix.

 • Explicitní zpráva EtherNet/IP® – Reset

  Nastavení explicitní zprávy pro službu resetování pomocí PLC MicroLogix. Resetování řídicí jednotky.

 • Explicitní zpráva EtherNet/IP® – Záznam obrazu

  Nastavení explicitní zprávy pro službu záznamu obrazu pomocí PLC MicroLogix. Resetování řídicí jednotky.

 • Explicitní zpráva EtherNet/IP® – Získání výsledných dat

  Nastavení explicitní zprávy pro službu získávání výsledných dat pomocí PLC MicroLogix. Získávání výsledků z nástrojů kamery.

 • Explicitní zpráva EtherNet/IP® – Změna čísla podmínky provedení

  Nastavení explicitní zprávy pro službu změny čísla provedení pomocí PLC MicroLogix. Změna aktuálního čísla provedení.

 • Explicitní zpráva EtherNet/IP® – Provedení příkazů

  Nastavení explicitní zprávy pro službu provádění příkazů pomocí PLC MicroLogix. Provádění příkazů.

 • Explicitní zpráva EtherNet/IP® – Čtení/zápis objektu sestavy

  Nastavení explicitní zprávy pro čtení/zápis vstupu/výstupu objektu sestavy pomocí MicroLogix PLC.