Výuková videa CV-X

Výuková videa CV-X

Začínáme

 • Začínáme: Sestavení a instalace

  Popis součástí, podrobný návod k sestavení a pokyny pro zapojení.

 • Práce s programy: Správa programů

  Vytvoření nového programu a úprava, kopírování a mazání programů.

 • CV-X Simulator Software: Import a export souborů

  Importování a exportování souborů na řídicí jednotce CV-X a v počítačovém simulátoru pomocí karty SD.

 • Začínáme: Jak získat dobrý snímek (standardní režim)

  Jak získat optimální snímek ve standardním režimu osvětlení.

 • Začínáme: Jak získat dobrý snímek (režim LumiTrax)

  Jak získat optimální snímek v režimu LumiTrax.

 • Začínáme: Jak získat dobrý snímek (režim Multi-Spectrum)

  Jak získat optimální snímek v režimu Multi-Spectrum.

 • CV-X Simulator Software: Nahrávání a stahování souborů

  Nahrávání a stahování mezi řídicí jednotkou CV-X a počítačovým simulátorem pomocí ethernetového nebo USB připojení.

 • Přidání nástrojů: Kategorie nástrojů kontroly

  Stručný přehled, jak vybrat nejvhodnější nástroj kontroly.

 • CV-X Terminal Software: Nastavení vzdálené plochy v počítači

  Nastavení vzdálené plochy řídicí jednotky na PC.

 • Přidání nástrojů: Přidání, úprava a kopírování nástrojů

  Pokyny pro přidání, úpravu a kopírování nástrojů kontroly.