1. Kezdőlap
  2. Ügyféltámogatás
  3. Felhasználói támogatás
  4. XG – Felhasználói támogatás
  5. GYIK
  6. Hibaelhárítás

GYIK (Hibaelhárítás)

A [Scale Factor] lehetőséggel módosítottam a skála értékét, de az nem került alkalmazásra az egység mért értékén. Mi történt?
A [Unit Properties] menüben a [Tool Parameters] segítségével állítsa a skálázást [ON] értékre annál az egységnél, amelyre a skálázást alkalmazta. Alapértelmezés szerint ez az érték [OFF].
Az egység beállítása megfelelő, a élgrafikon azonban nem jelenik meg. Mi történt?
A kamera képernyőjén a Screen Properties [Region] lehetősége [All] értékre állítható. Ebben az esetben a szélgrafikon nem jelenik meg. A szélgrafikon csak akkor jelenik meg, ha ez az érték [Single].
Véletlenül kitöröltem egy egységet. Helyre tudom-e állítani?
Az [Undo] funkció segítségével Flowchart nézetben visszavonhatja az utolsó két műveletet, a Screen Editor opciónál pedig az utolsó nyolc műveletet. A műveletek visszavonásához a [Ctrl+z] billentyűkombinációt is használhatja.
Ha egy matematikai kifejezésben hiba történik, az azt követő sor nem hajtható végre.
Ez így van. Ha egy matematikai kifejezésbe hiba kerül, az azt követő számítások nem hajthatók végre. Ha egy számításból származó számértékek nem megfelelően vannak tárolva, ellenőrizze, nincs-e hiba az egységben.
Speciális egyedi szűrővel nem tudom beállítani a szűrőegyütthatót.
A szűrőegyüttható tárolásához szükséges skaláris tömbváltozót felhasználói változóként kell meghatározni. Határozzon meg egy skaláris tömbváltozót, amely megfelel a szűrő méretének.
Egy 21×21-es méretű szűrőhöz például legalább 441 elemmel határozzon meg skaláris tömbváltozót.
Az egyik várakozó egység különálló szimulátorban nem működik megfelelően.
A felhasználói menüegységektől eltérő várakozó egységek különálló szimulátorban nem működnek. További részletekért tekintse át az XG VisionEditor referencia-kézikönyvének 7. fejezetében található „A szimulációs funkciók áttekintése” című részt.
Megpróbáltam hozzáadni a 2.0 verzió néhány funkcióját az 1.0 verzióval létrehozott egyik beállításhoz, de hiba történt.
A beállításhoz addig nem adhatók hozzá funkciók, amíg a beállítás 2.0 verziójú formátumba való konvertálása meg nem történik. A VisionEditor szoftverben a [File] és a [Save in another file format] lehetőség kiválasztásával mentse el a beállítást a 2.0 verziójú formátumban. Ne feledje, hogy a globális beállításnak is van saját verziója.
Globális beállítási adatokat töltöttem fel, de nem tudom frissíteni.
Indítsa újra a vezérlőt. A programadatoktól eltérően a globális beállítási adatok frissítése addig nem történik meg, amíg a vezérlőt újra nem indítja.
A VisionEditor 2.0 vagy újabb verziójában a globális beállítási adatok a vezérlő VisionEditor programból való újraindításával anélkül frissíthetők, hogy a rendszert ki-be kellene kapcsolni.
A vezérlőt a zársebesség és más kamerabeállítások megadására használtam, de ezek nem lettek alkalmazva a kamerára.
Alapértelmezés szerint a kamerabeállítások csak az XG VisionEditor rögzítőegységével adhatók meg. A kamera beállításainak módosításai a vezérlőn nincsenek alkalmazva. A kamera beállításainak vezérlőn való módosításához válassza ki a [Use system settings] lehetőséget a rögzítőegység [Capture Opt.] lapján.
Ha a konzolból trigger kerül bevitelre, a rögzítés nem megy végbe.
Lehetséges, hogy a folyamatábrában a képrögzítő egység nincs a kezdőegység alatt, a végrehajtás várakoztatása (például a csatlakozón keresztüli futtatás várakoztatása) a rögzítőegység fölött van, az egység végrehajtása pedig nem történt meg. Részletes tájékoztatásért keresse fel legközelebbi értékesítési képviselőjét.
Triggerbevitel történt, a monitoron látható képadatok azonban nem frissültek.
Amikor a folyamatábra eléri a végegységet, a képadatok frissülnek. Lehetséges, hogy a folyamat a folyamatábra közepének egy pontján leállt. A %WaitReady ON értékének ellenőrzésével nézze meg, hogy a folyamatábra várakozó állapotban van-e. Részletes tájékoztatásért keresse fel legközelebbi értékesítési képviselőjét.
A szimulátor párbeszédablak értékek módosítására szolgált, de ezek a beállításokra nem lettek alkalmazva. Hogyan alkalmazhatom a módosításokat a szimulátorral?
Először válassza ki a [Copy current value to initial value at save] lehetőséget az értékek rendszerrel való módosításához használt változókra vonatkozóan. Az értékek szimulátorral való módosítását követően mentse el a beállításokat a szimulátorban. (Használja a funkciómenü [Save settings] opcióját.) Ezután a [File] menüben válassza ki a [Reload active inspection] lehetőséget ugyanazokra a beállításokra vonatkozóan.
Az értékek XG rendszeren való beállítását és mentését, valamint a változók aktuális értékeinek kiindulási értékekre másolását követően a VisionEditor segítségével módosítottam a folyamatábrát, majd feltöltöttem az XG rendszerbe, de a változók rendszeren beállított kiindulási értékei visszaálltak az eredeti értékekre. Mi történt?
A változók kiindulási értékei a feltöltött adatokkal lettek felülírva.
Először válassza ki a [Copy current value to initial value at save] lehetőséget értékek rendszerrel való módosításához használt változókra vonatkozóan.
Az értékek rendszerrel való módosítását követően mentse el az értékeket (másolja az aktuális értékeket a kiindulási értékekre), majd töltse le őket (a kiindulási értékek betöltésével) a beállításokkal a VisionEditor szoftverbe.
Módosítsa a folyamatábrát a VisionEditor oldalán a letöltött beállításokra.
A VisionEditor 2.0 vagy újabb verziójában a változó beállításánál kiválasztott [Kiindulási érték megtartása a program betöltésekor], valamint a feltöltéskor kiválasztott [Target Data] lehetőség esetén a beállítások a változók kiindulási értékeinek módosítása nélkül tölthetők fel az XG rendszerbe a [Use settings] opció kiválasztásával az ellenőrzési beállítás [Initial Values of Variables] lehetőségére vonatkozóan, és ugyanígy teszik lehetővé a feltöltés végrehajtását.
Bár a számítás szintaxiásban nincs hiba, az eredmény nem jelenik meg. Hogyan ellenőrizhetem a megjelenő értéket?
Dinamikai hiba történhetett. Ellenőrizze a végrehajtási naplót.
Nem tudom megerősíteni a végrehajtási naplóban megjelent dinamikai hiba okát.
A hibát tartalmazó számítási egyéget a [Unit Result] menü [Error code] és [Error line] elemeinél tekintheti meg. A hibakódok leírásáért tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet.
Akkor sem tudom megtekinteni az archív tartalmakat, ha megnyitom az Image Archive nézegetőt.
Az Image Archive nézegetőt annak XG VisionEditor szoftverben való beállításával lehet használni. Válassza ki a [Settings] és az [Image Archive] lehetőséget, majd a feltételek megadásához állítsa be az [Enable] opciót a Conditions 0 to 7 elemre vonatkozóan.
Az OUT23 kiindulási értékéhez %JAHold van rendelve, az OUT23 azonban a CV sorozat OR kimenetétől eltérően működik.
Ha a %JAHold rendszerváltozó hibásnak minősül, a kiadás addig folytatódik, amíg a rendszerváltozó helyre nem áll. A működő rendszerváltozó megegyezik a CV sorozat %JgAll változójával, ezért rendelje hozzá a %JgAll változót globális beállítással és csatlakozókimenettel. Részletes tájékoztatásért keresse fel legközelebbi értékesítési képviselőjét.
Létrehoztam egy párbeszédablakot, és módosítottam a numerikus beviteli mezőhöz rendelt változó értékét, de a módosítás nem lett alkalmazva.
Ellenőrizze az alkalmazás időzítési beállításait az XG VisionEditor párbeszédablakának párbeszédablak-beállításainál.
Ha például a megerősítés időzítése [when button is set] értékre van állítva, a beállítás addig nem kerül megerősítésre, amíg a párbeszéd gombot vagy az alsó gombot meg nem nyomják. Részletes tájékoztatásért keresse fel legközelebbi értékesítési képviselőjét.
Az Image Archive nézegetőben egy fekete kép jelenik meg, archív kép a működésben lévő rendszerről viszont nem.
Az archív képek új képekkel lettek felülírva, és törlődtek.
Az új képek megjelenítéséhez kattintson az [Update] elemre.
Az I/O-monitoron a trigger bevitele minden alkalommal sikeres, azonban gyakran jelenik meg úgy, mintha a triggerbevitel csak egyszer történt volna meg.
Az I/O-monitor kijelzőjének frissítései nem tudnak lépést tartani a triggersebességgel. Annak ellenőrzéséhez, hogy a jel be- és kikapcsolása megfelelő volt-e, használja a Trace Log nézegetőt.
Szeretnék bevinni egy triggert a [Wait terminal I/O] opcióval, a konzol [TRIGGER] gombjának megnyomására azonban nem történik meg a trigger bevitele.
[Wait terminal I/O] használata esetén a triggerbevitel fogadása csak csatlakozóblokkból lehetséges.
Trigger konzolról való beviteléhez általában használhat változókésleltető egységet, de [Wait terminal I/O] és [Variable delay] egyidejűleg nem használható.
A VisionEditor 2.0 vagy újabb verziója a WG (Waiting status release) paranccsal egészült ki, és a [Wait terminal I/O] a konzolból kiadott paranccsal semlegesíthető.
Létre kell-e hoznom párbeszédablakot ahhoz, hogy a kamera zársebességét módosítani tudjam a rendszeren?
Folyamatábra létrehozásakor válassza ki a rögzítőegység [Capture Opt.] menüjében a [Use system settings] lehetőséget.
Ily módon a [System Configuration] menü [Camera Settings] opciójával megadott beállítások alkalmazásra kerülnek az ellenőrzés során.
A rendszer újraindulásakor a program visszatér a [0000] értékre. Megadhatom-e én, milyen számmal induljon el a program?
Ezt a [Global] menü [System Settings] lehetőségének [Program to start up] elemével állíthatja be.
Egy program törléséhez törölnöm kell-e minden szerkesztési beállítást, és fel kell-e töltenem a programot?
Az összes beállítás a rendszer inicializásával törölhető. A rendszer inicializálásához nyomja meg hosszan az [Esc] billentyűt, és közben kapcsolja be a tápellátást.
Az [Esc] billentyű megnyomására a párbeszédablak nem zárul be.
Lehetséges, hogy ez az első párbeszédablak. A párbeszédablak tulajdonságainál távolítsa el a kezdeti kijelzőbeállítás mellett látható jelölést. Ellenkező esetben a [Close dialog on Escape] opció nem választható ki.
A megvilágítás szabályozásáról egy vezérlőegység gondoskodik, a távoli rögzítés azonban nem végezhető el megfelelően.
A távoli rögzítés csak egy rögzítőegység segítségével végezhető el, ezért a vezérlő a vezérlőegységeket nem képes kezelni. A probléma megoldásához mentse el a target képét az Image Archive nézegetővel.
A vaku kimeneti jelei nem jelennek meg a Trace Log nézegetőben.
A vaku kimeneti jelei nem tekinthetők meg a Trace Log nézegetőben. Mivel azonban a globális beállítások csatlakozóbeállításokkal hozzárendelt elemei egy nyomkövetési napló elemeket tartalmazó listájában jelennek meg, csak a vaku elemei láthatók, a hullámformák nem.
Minden rendszerművelet rögzítésre kerül a módosítási naplóban?
A módosítási naplóban rögzített adatok csak az XG rendszerrel végrehajtható, korlátozott műveletekre terjednek ki. Ne feledje, hogy sok művelet nem kerül rögzítésre. További részletekért tekintse át az XG VisionEditor referencia-kézikönyvének (programozásra vonatkozó kiadás) 5. fejezetét. Az ott fel nem sorolt műveletek nem kerülnek rögzítésre.
A PLC-n egy jel nem erősíthető meg, és nem létesíthető kommunikáció.
Annak ellenőrzéséhez, hogy az XG rendszer kiad-e jelet, használja a Trace Log nézegetőt. A csatlakozók kiosztásának ellenőrzéséhez használja a [Global] menüt.
A %Trg1Ready a [Wait terminal I/O] beállítással történő várakozás közben nem indítható el.
A [Wait terminal I/O] beállítással történő várakozás közben elindított Kész jel %WaitReady. Ellenőrizze ezt a jelet.
Miért nem működik a %Flash3 és a %Flash4, ha a CA-DC20E fényszabályozó egységet használom? Akkor világítanak, ha a [Continuous] ON értékre van állítva.
A %Flash3 és a %Flash4 nincs hozzárendelve kimeneti csatlakozóhoz a globális beállítások be-/kimeneténél. A CA-DC20E fényszabályozó egység nem igényel %Flash csatlakozást, a %Flash állapotra azonban belső hivatkozás történik, így csatlakozókiosztás nélkül nem működik.
Olyan SD-kártyára mentettem munkakörnyezetet, amely a 2. SD-kártya-nyílásba van helyezve, de a beállításokat a vezérlővel nem tudom betölteni. Mi a probléma?
A munkakörnyezet beállítási adatai mentésre kerültek, ezért a munkaterület maga nem lett elküldve a vezérlőnek. A sokféle adat (beállítási adatok, globális adatok stb.) bemásolható a megfelelő hierarchiába, ezáltal lehetővé téve az adatok SD-kártyás átvitelét.
Várakozó csatlakozó I/O állapotban a RE parancs megadása hibát generál, a parancs pedig nem hajtható végre.
A RE parancs rögzítőegységen csak triggervárakoztatás, várakozó csatlakozó I/O, illetve változókésleltetés esetén működik, az 1.0.0011 vagy régebbi verziók azonban nem támogatják a várakozó csatlakozó I/O és a változókésleltetés lehetőséget. Ne feledje, hogy a felhasználói menü nem szakítható meg.
A rögzített képszám módosításához a rendszer változóra való hivatkozást használ; a változó módosításával ugyanakkor a rögzített kép nem változik.
A változó egyszerű módosításával a rögzített kép nem változik. A rögzített kép akkor változik, ha a NU parancsot a változó módosítását követően adták ki.
Az %OutDataAsyncA to H a bekapcsolását követően nem kikapcsolható.
Az %OutDataAsyncA to H képes aszinkronban szabályozni a folyamatábrát, a bekapcsolását követően azonban nem kapcsolható ki. A kikapcsolásához manuálisan kell parancsot beállítani.
Hogyan vihetek át statisztikai adatokat SD-kártyáról számítógépre az SD-kártya eltávolítása nélkül?
Az SD-kártyára mentett fájlok letöltéséhez használhatja a VisionEditor vagy a VisionTerminal szoftvert. A VisionEditor Rendszernézetében a [Controller List] segítségével válassza ki az átvinni kívánt fájlokat, majd az adatátvitel megkezdéséhez jobb egérgombbal válassza ki a [Download] elemet.