Výběr ionizátoru

Tato stránka Výběr ionizátoru nabízí popisy ukázkových problémů, které mohou nastat v souvislosti se statickou elektřinou, spolu s odpovídajícími protiopatřeními.

Opatření proti statické elektřině

Zde najdete příklady problémů spolu s odpovídajícími protiopatřeními.

Běžné příklady

Elektrostatická destrukce

Eliminace statického náboje na pracovištích

Statická elektřina je častým problémem na pracovištích v manuálních oborech. I uzemnění a další protiopatření jsou obvykle nedostatečná k odstranění vznikajících problémů se statickou elektřinou. Použití ionizátoru může být důležitým řešením.

Poruchy zařízení

Eliminace statického náboje před měřicími přístroji na papírenském zařízení

Papír se silným elektrostatickým nábojem vstupující do měřicího zařízení (které měří například obsah vody) může způsobit poruchy zařízení nebo nestabilitu údajů. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Opatření proti statické elektřině, seskupená podle odvětví

Zde najdete příklady problémů způsobených statickou elektřinou a opatření proti nim, seskupené podle odvětví.

Běžné příklady

Výroba fólií a papíru

Předcházení problémům s ofsetovými tiskárnami

Ofsetové tiskárny generují silné elektrostatické náboje, které vedou k problémům, jako je podávání dvou listů, přilepení listů k podavači nebo tiskovému válci, rozstřikování inkoustu, nerovnoměrné rozptýlení prášku, zaseknutí nebo špatné zarovnání papír na výstupu nebo narušování zbývajícího procesu. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Průmysl elektrických a elektronických zařízení

Prevence elektrostatického výboje při přepravě PCB

Během přepravy se PCB staticky nabijí v důsledku kontaktu a oddělování od pásových dopravníků. Silné náboje mohou vést k elektrostatické destrukci a přilnutí cizorodých částic, což zase může vést k výrobním vadám. Ionizátor může tyto vady omezit eliminací elektrostatického náboje.