Příklad protiopatření proti nepříjemným pocitům personálu

Eliminace statického náboje při potahování

Pro potahování papíru silikonovou vrstvou se na odlepovacím papíru samolepky generuje velmi silný elektrostatický náboj (50 až 100 kV), který může způsobit problémy, jako je přilnutí cizorodých částic, jiskření a diskomfort personálu. Ionizátor může tyto problémy odstranit.