Příklady protiopatření v průmyslu zpracování plastů

Odstranění cizorodých částic před nátěrem

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Nepříjemné prostředí pro personál

Využití eliminace statické elektřiny silným proudem vzduchu umožňuje odstranit cizorodé částice ulpělé na objektech i bez nutnosti přívodu vzduchu do výroby.

Zabránění přilnutí cizorodých částic k nádobám na potraviny

  • Ulpívání cizorodých částic

K rychlému odstranění statické elektřiny v široké oblasti stačí jeden ionizátor. Neustálé sledování úrovně elektrostatického náboje, který má velký vliv na ulpívání cizorodých částic, umožňuje zlepšit výtěžnost.

Zabránění přilnutí dílů k formám a ulpívání cizorodých částic

  • Ulpívání cizorodých částic

Při vstřikování mohou vznikat silné elektrostatické náboje. V případě ulpění cizorodých částic způsobeného statickou elektřinou dochází k vadám produktů. Takové produkty se pak musí zlikvidovat. Statická elektřina může také způsobit přilepení produktů k formám. Tyto produkty se musí odstraňovat ručně, což snižuje výtěžnost. Ionizátor může zabránit ulpívání cizorodých částic a přilepení produktů k formě.

Zabránění ucpávání zásobníků dílů

  • Zanášení, lepení, stříkání

Statická elektřina může způsobit zaseknutí dílů v zásobníku, což vede k chybám podávání. Ionizátor může tento problém odstranit.

Eliminace statického náboje při podávání z role na roli

  • Zanášení, lepení, stříkání
  • Ulpívání cizorodých částic
  • Nepříjemné prostředí pro personál

Při podávání z role na roli vznikají velmi silné elektrostatické náboje. Tato statická elektřina může potenciálně způsobit problémy včetně nemožnosti stáhnout balicí fólii, bolestivých pocitů u pracovníků, jiskření při odvíjení nebo uvíznutí cizorodých částic během balení. Nejnovější ionizátory od společnosti KEYENCE dokážou tyto problémy odstranit.

Zabránění opětovnému přilnutí plastových hoblin k produktům po zpracování

  • Ulpívání cizorodých částic

Při řezání nebo leštění plastového dílu dochází k ulpívání odpadního materiálu z tohoto procesu na dílu. Aby se předešlo poškození, musí být tento odpad odfouknut – což dokáže ionizátor s přívodem vzduchu.