Příklady protiopatření ve výrobě fólií a papíru

Odstranění cizorodých částic před nátěrem

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Nepříjemné prostředí pro personál

Využití eliminace statické elektřiny silným proudem vzduchu umožňuje odstranit cizorodé částice ulpělé na objektech i bez nutnosti přívodu vzduchu do výroby.

Eliminace statické elektřiny na zadní straně fólie a v dalších stísněných prostorech

  • Ulpívání cizorodých částic

Při použití fólie jsou ionizátory potřeba na obou stranách fólie. Bodové ionizátory umožňují dostatečně eliminovat statickou elektřinu i ve stísněných prostorech, například na zadní straně fólie.

Eliminace statického náboje před měřicími přístroji na papírenském zařízení

  • Poruchy zařízení

Papír se silným elektrostatickým nábojem vstupující do měřicího zařízení (které měří například obsah vody) může způsobit poruchy zařízení nebo nestabilitu údajů. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Předcházení problémům s ofsetovými tiskárnami

  • Zanášení, lepení, stříkání

Ofsetové tiskárny generují silné elektrostatické náboje, které vedou k problémům, jako je podávání dvou listů, přilepení listů k podavači nebo tiskovému válci, rozstřikování inkoustu, nerovnoměrné rozptýlení prášku, zaseknutí nebo špatné zarovnání papír na výstupu nebo narušování zbývajícího procesu. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Eliminace statického náboje při potahování

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Vady produktu
  • Nepříjemné prostředí pro personál

Pro potahování papíru silikonovou vrstvou se na odlepovacím papíru samolepky generuje velmi silný elektrostatický náboj (50 až 100 kV), který může způsobit problémy, jako je přilnutí cizorodých částic, jiskření a nepříjemný pocit personálu. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Zabránění podávání dvou listů a posunutí štosu při odebírání

  • Zanášení, lepení, stříkání

Elektrostatický náboj může způsobit problémy, jako je podávání dvou listů, zaseknutí papíru nebo nesprávné zarovnání listů. Při výskytu těchto problémů nelze listy odebírat, takže je nutné přijmout protiopatření. Ionizátor nabízí ideální protiopatření a snižuje provozní náklady.