Příklad protiopatření proti poruchám zařízení

Eliminace statického náboje před měřicími přístroji na papírenském zařízení

Papír se silným elektrostatickým nábojem vstupující do měřicího zařízení (které měří například obsah vody) může způsobit poruchy zařízení nebo nestabilitu údajů. Ionizátor může tyto problémy odstranit.