Příklady protiopatření proti poškození elektrostatickým výbojem

Prevence statické elektřiny při testování substrátových disků

Spolehlivá eliminace statické elektřiny v prostředí testování substrátových disků může být zajištěna instalací zpětnovazebního senzoru v blízkosti objektu, který umožní neustále monitorovat náboj objektu.

Eliminace statické elektřiny při odlupování ochranné fólie ze substrátových disků

Statická elektřina může být rychle eliminována v široké oblasti. Při identifikaci příčiny problémů může pomoci zaznamenávání výsledků eliminace statické elektřiny při odlupování.

Prevence statické elektřiny při lepení matric

Použití vysokorychlostní eliminace statické elektřiny k zabránění vzniku výbojů při uvolňování matrice pomáhá omezit nutnost údržby, která by jinak u konvenčních zařízení byla nezbytná.

Ochrana proti výboji a zajištění kvality u testovacích manipulátorů

Díky vysoce přesné iontové rovnováze ±1 V lze zařízení bezpečně používat na jakémkoli pracovišti výroby polovodičů. V případě problému lze také z předchozích výsledků eliminace statické elektřiny identifikovat období, kterých se problém týkal.

Eliminace statické elektřiny při kontrole substrátových disků

Bezvzduchové a energeticky úsporné ionizátory pomáhají omezovat spotřebu vzduchu ve výrobě a zároveň zajišťují vysoce efektivní eliminaci statické elektřiny.

Prevence výboje během kontroly a zajišťování kvality PCB

Elektrostatickému výboji během kontroly PCB lze zabránit a snížit tak riziko vzniku vad při montáži produktu nebo po jeho expedici, a to i u produktů, které již prošly kontrolou.

Lokalizovaná eliminace statické elektřiny a prachu v uzavřeném zařízení

Pomocí trubice lze eliminaci statické elektřiny provádět i u zařízení, kde není prostor pro instalaci ionizátoru.

Zabránění poškození výbojem během montáže modulu kamery

Ultra kompaktní design a 360stupňová směrovost umožňují eliminovat statickou elektřinu téměř kdekoli.

Eliminace statické elektřiny u navíječů cívek před montáží

Bezvzduchové a energeticky úsporné ionizátory pomáhají omezovat spotřebu vzduchu v závodu a zároveň zajišťují vysoce efektivní eliminaci statické elektřiny.

Eliminace statického náboje na pracovištích

Statická elektřina je častým problémem na pracovištích. I uzemnění a další protiopatření jsou obvykle nedostatečná k odstranění vznikajících problémů se statickou elektřinou. Použití ionizátoru může být důležitým řešením.

Prevence výboje při přepravě PCB

Během přepravy se PCB staticky nabijí v důsledku kontaktu a oddělování od pásových dopravníků. Silné náboje mohou vést k elektrostatické destrukci a přilnutí cizorodých částic, což zase může vést k výrobním vadám. Ionizátor může tyto vady omezit eliminací elektrostatického náboje.

Prevence poškození výbojem zařízení pro testování elektronických PCB

Cizí předmět mezi sondou a PCB při testování vodivosti je považován za vadu vodivosti a test se tak musí opakovat, což výrazně snižuje výtěžnost. Statická elektřina může dokonce poškodit citlivé sondy. Ionizátor může tyto problémy odstranit.