Příklady protiopatření v automobilovém průmyslu

Zabránění přilnutí plastových dílů k formám

  • Zanášení, lepení, stříkání

Lisované díly velmi snadno generují statickou elektřinu, která může způsobit jejich přichycení k formě. Tento problém zvyšuje náklady na čas a peníze vynaložené na likvidaci vadných dílů a jejich odstranění z formy. Ionizátor může tento problém pomoci odstranit.

Prevence elektrostatické destrukce elektronických PCB

  • Elektrostatická destrukce

Statická elektřina vzniká rozpojováním a třením při práci s PCB. I když je zajištěno uzemnění a další protiopatření, jsou obvykle nedostatečná. Ionizátor může opatření proti statické elektřině výrazně zefektivnit.

Prevence přilnutí odpadu z řezání

  • Ulpívání cizorodých částic

Při řezání plastového dílu, například přístrojové desky, odpadní materiál z tohoto procesu ulpívá na dílu. Aby se předešlo možnému poškození, musí být tento odpad odfouknut – což dokáže ionizátor s přívodem vzduchu.

Eliminace statického náboje při lakování nárazníku

  • Ulpívání cizorodých částic

Po odlití nárazníku na něm mohou při transportu do procesu potahování ulpívat cizorodé částice. Otírání nárazníků tak, aby byly dostatečně čisté a splňovaly normy pro kvalitu nátěru, je časově náročné a pracné. V nejhorším případě může být nutné nárazníky v důsledku cizorodých částic zlikvidovat. Tomuto problému se lze vyhnout pomocí ionizátoru.