Příklady protiopatření proti vadám produktů

Eliminace statického náboje na pracovištích

K odstranění statické elektřiny v široké oblasti stačí jeden ionizátor. Rizika při zpracování lze omezit také tím, že se pracovníkům znemožní měnit proudění vzduchu nebo jiná nastavení.

Prevence výboje během kontroly a zajišťování kvality PCB

Elektrostatickému výboji během kontroly PCB lze zabránit a snížit tak riziko vzniku vad při montáži produktu nebo po jeho expedici, a to i u produktů, které již prošly kontrolou.

Odstranění cizorodých částic před nátěrem

Využití eliminace statické elektřiny silným proudem vzduchu umožňuje odstranit cizorodé částice ulpělé na objektech i bez nutnosti přívodu vzduchu do výroby.

Zabránění přilnutí cizorodých částic k nádobám na potraviny

K rychlému odstranění statické elektřiny v široké oblasti stačí jeden ionizátor. Neustálé sledování úrovně elektrostatického náboje, který má velký vliv na ulpívání cizorodých částic, umožňuje zlepšit výtěžnost.

Eliminace statického náboje při potahování

Pro potahování papíru silikonovou vrstvou se na odlepovacím papíru samolepky generuje velmi silný elektrostatický náboj (50 až 100 kV), který může způsobit problémy, jako je přilnutí cizorodých částic, jiskření a diskomfort personálu. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Prevence přilnutí při tepelném svařování

Statická elektřina může způsobit přilnutí obsahu při tepelném svařování. Ionizátor může těmto problémům zabránit, ještě než k nim dojde.