Příklady protiopatření v průmyslu elektrických a elektronických zařízení

Eliminace statického náboje na pracovištích

  • Elektrostatická destrukce

Statická elektřina je častým problémem na pracovištích v manuálních oborech. I uzemnění a další protiopatření jsou obvykle nedostatečná k odstranění vznikajících problémů se statickou elektřinou. Použití ionizátoru může být důležitým řešením.

Prevence elektrostatického výboje během kontroly a zajišťování kvality PCB

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Elektrostatická destrukce

Elektrostatickému výboji během kontroly PCB lze zabránit a snížit tak riziko vzniku vad při montáži produktu nebo po jeho expedici, a to i u produktů, které již prošly kontrolou.

Lokalizovaná eliminace statické elektřiny a prachu ve vzduchovém vakuovém zařízení

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Elektrostatická destrukce

Pomocí trubice lze eliminaci statické elektřiny provádět i u zařízení, kde není prostor pro instalaci ionizátoru.

Prevence elektrostatického výboje při přepravě PCB

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Elektrostatická destrukce

Během přepravy se PCB staticky nabijí v důsledku kontaktu a oddělování od pásových dopravníků. Silné náboje mohou vést k elektrostatické destrukci a přilnutí cizorodých částic, což zase může vést k výrobním vadám. Ionizátor může tyto vady omezit eliminací elektrostatického náboje.

Prevence elektrostatické destrukce zařízení pro testování elektronických PCB

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Elektrostatická destrukce

Cizí předmět mezi sondou a PCB při testování vodivosti je považován za vadu vodivosti a test se tak musí opakovat, což výrazně snižuje výtěžnost. Statická elektřina může dokonce poškodit citlivé sondy. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Odstranění cizorodých částic při montáži kamery

  • Ulpívání cizorodých částic

Díly se staticky nabíjejí v důsledku tření a rozpojování během montáže. Proti tomuto náboji jsou potřeba protiopatření, protože by mohl do součástí zanést cizorodé částice, což má za následek šum v obrazech. Ionizátor může ulpívání cizorodých částic zabránit.