Příklady protiopatření v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

Zabránění přilnutí cizorodých částic k nádobám na potraviny

  • Ulpívání cizorodých částic

K rychlému odstranění statické elektřiny v široké oblasti stačí jeden ionizátor. Neustálé sledování úrovně elektrostatického náboje, který má velký vliv na ulpívání cizorodých částic, umožňuje zlepšit výtěžnost.

Odstranění cizorodých částic z balicích fólií

  • Ulpívání cizorodých částic
  • Nepříjemné prostředí pro personál

Využití velkého proudu vzduchu umožňuje eliminovat statickou elektřinu i bez nutnosti přívodu vzduchu do výroby. Odstranění cizorodých částic z fólie před balením snižuje riziko zachycení nežádoucích částic uvnitř obalu.

Prevence vad blistrů

  • Zanášení, lepení, stříkání
  • Ulpívání cizorodých částic

Silný elektrostatický náboj na fólii blistrového obalu může vést k přilnutí cizorodých částic a způsobit nesprávné umístění nebo prasknutí obsahu obalu. Ionizátor může tyto chyby omezit.

Prevence zaseknutí při přepravě víček

  • Zanášení, lepení, stříkání

Statická elektřina může způsobit zaseknutí víček na pásovém dopravníku. Ionizátor může tento problém odstranit.

Prevence přilnutí při tepelném svařování

  • Vady produktu

Statická elektřina může způsobit přilepení obsahu při tepelném svařování. Ionizátor může těmto problémům zabránit, ještě než k nim dojde.

Zabraňuje přilnutí cizorodých částic k nádobám

  • Ulpívání cizorodých částic

Čím vyšší je rychlost linky, tím větší je elektrostatický náboj. Kvůli tomuto zvýšenému náboji uvízne uvnitř nádob mnoho cizorodých částic, což může mít za následek, že řada produktů nevyhoví testům kvality, řada kontrol se musí opakovat a od zákazníků přichází více reklamací. Ionizátor může ulpívání cizorodých částic zabránit.