Schutzstange für SL-VF/VH/VL SL-JB119

SL-JB119 - Schutzstange für SL-VF/VH/VL

Technische Daten

Modell

SL-JB119

Typ

Schutzstange

Anwendbar Produkt

SL-V119F, SL-V60H(S), SL-V30L

Andere Modelle