Schutzstange für SL-VF/VH/VL SL-JB23

SL-JB23 - Schutzstange für SL-VF/VH/VL

Technische Daten

Modell

SL-JB23

Typ

Schutzstange

Anwendbar Produkt

SL-V23F, SL-V12H(S), SL-V06L

Andere Modelle