Schutzstange für SL-VF/VH/VL SL-JB31

SL-JB31 - Schutzstange für SL-VF/VH/VL

Technische Daten

Modell

SL-JB31

Typ

Schutzstange

Anwendbar Produkt

SL-V31F, SL-V16H(S), SL-V08L

Andere Modelle