Schutzstange für SL-VF/VH/VL SL-JB55

SL-JB55 - Schutzstange für SL-VF/VH/VL

Technische Daten

Modell

SL-JB55

Typ

Schutzstange

Anwendbar Produkt

SL-V55F, SL-V28H(S), SL-V14L

Andere Modelle