Schutzstange für SL-VF/VH/VL SL-JB63

SL-JB63 - Schutzstange für SL-VF/VH/VL

Technische Daten

Modell

SL-JB63

Typ

Schutzstange

Anwendbar Produkt

SL-V63F, SL-V32H(S), SL-V16L

Andere Modelle