Doorvallende verlichting

Optische verlichtingstechniek - Doorvallende verlichting

Doorvallende verlichting wordt gewoonlijk gebruikt bij twee verschillende typen monsters: objecten die transparant of semi-transparant zijn, en objecten die doorschijnend zijn en voor de meting tegenlicht nodig hebben. Bij dit type opstelling schijnt het licht van achter het object, gaat er doorheen en wordt opgevangen door de ogen of een camera. Dit type verlichting wordt hoofdzakelijk gebruikt voor biologische toepassingen waarbij gebruikers beelden van cellen of weefsels op glazen objectglaasjes of andere preparaathouders moeten maken. Dit werkt ook goed bij tegenlicht van een object, waarmee een goed gedefinieerd silhouet van het profiel wordt gemaakt waardoor er nauwkeuriger kan worden gemeten.

Beeldmonsters met doorvallende verlichting (belletjes in folie)
Gereflecteerde verlichting
Doorvallende verlichting

Doorvallende LED-verlichting

De gemotoriseerde XY-objecttafel wordt standaard geleverd met doorvallende verlichting voor een consistente helderheid van geringe tot sterke vergrotingen. De doorvallende LED-verlichting kan ook worden gebruikt in combinatie met de gereflecteerde verlichting van de lens. Het licht van elke bron kan afzonderlijk worden ingesteld, waardoor er kan worden waargenomen met een optimaal evenwicht van de lichtintensiteit.

Doorgaand gat in printplaat (100x)
Gereflecteerde verlichting
Gereflecteerde + doorvallende verlichting

Schakelfilter doorvallend licht

Bij het bekijken van een gering vergroot monster wordt het licht gelijkmatig op het gehele doel gericht. Zodra er wordt vergroot, kan het licht worden geconcentreerd om het contrast van het beeld te verbeteren.

Plakje hersenweefsel
(200×, samengesteld uit 120 beelden)
Links: diffuse verlichting,
rechts: geconcentreerde verlichting
Monster van nier van een muis
(150× vergroot vergelijkingsbeeld)

INDEX