Andere microscopen

Naast optische microscopen zijn er nog veel andere typen microscopen die worden ingedeeld naar het waarnemingsdoel.
In dit deel worden confocale laserscanmicroscopen, rasterelektronenmicroscopen en andere typen microscopen in detail uitgelegd.

INDEX