Analyse van deeltjes/besmettingen

Vanwege de toegenomen kwaliteitseisen is het voorkomen van besmettingen door vreemde deeltjes tijdens het fabricageproces steeds belangrijker geworden.

Verlichtingsmethoden

Naast de lenzen met een geschikte helderheid en een hoge resolutie speelt vooral de keuze van de juiste verlichting een zeer belangrijke rol. Zowel met de ringvormige verlichting als de coaxiale verlichting kan het object gedetailleerder worden onderzocht. Wanneer er met een digitale microscoop een analyse van deeltjes/besmettingen op doelen met weinig reflectie of op doorschijnende doelen wordt gemaakt, is een doorvallende lichtverlichting een goede optie. Als de reflectie hoger is en tot glans leidt, kunnen met de diffuse verlichting de deeltjes/besmettingen duidelijk worden onderscheiden van het doel. Het veranderen van de richting van de verlichting is vaak raadzaam om vreemde deeltjes met een gedeeltelijke verlichting te kunnen visualiseren. Tot slot kan gepolariseerde verlichting van pas komen als het doel alleen via een transparant object kan worden waargenomen.

Schematisch diagram van de voornaamste verlichtingsmethoden voor de analyse van deeltjes/besmettingen (van linksboven naar rechtsonder): ringvormige belichting, coaxiale belichting, doorvallende lichtverlichting en diffuse verlichting.
A
Lichtbron
B
Lens
C
Doel
D
Halfdoorlatende spiegel
A
Lichtbron
B
Lens
C
Doel
D
Filter van geslepen glas

De digitale microscoop van KEYENCE heeft een multiverlichtingsfunctie waarmee alle verlichtingsgegevens in het vastgelegde beeld worden opgeslagen. Zo kan de verlichting in het beeld op elk moment worden gewijzigd, zonder dat er een nieuw beeld van het object hoeft te worden gemaakt.
Deeltjes/besmettingen kunnen gedetailleerder worden geanalyseerd met behulp van de functie van de digitale microscoop van KEYENCE voor het minimaliseren van de reflectie.

De multiverlichtingsfunctie gebruiken als onderdeel van het analyseren van deeltjes/besmettingen

Analyse van deeltjes/besmettingen

Met de waarneming uit vrije hoek van KEYENCE kunnen gebruikers nauwkeurig bepalen of de vreemde deeltjes zich op of onder het oppervlak bevinden. Dit maakt het analyseren gemakkelijker, zodat mogelijke oplossingen snel kunnen worden ontwikkeld.

Waarneming van vreemde deeltjes vanuit het bovenaanzicht (links) en vanuit een hoek

3D-beeldvorming van vreemde deeltjes is een ander hulpmiddel om oplossingen te vinden. Tijdens de analyse kan aan de hand van de 3D-gegevens worden bepaald of het probleem een kras is of een besmetting door vreemde deeltjes.

Kwantificeerbare analyse door het meten van vreemde deeltjes

Nadat de vreemde deeltjes zijn waargenomen en vastgelegd, kunnen met de digitale microscoop van KEYENCE allerlei 2D- en 3D-meetfuncties in real-time worden uitgevoerd en met behulp van een tekstverwerker of een spreadsheetprogramma naar een rapport worden geëxporteerd.

Meten als onderdeel van een analyse van een besmetting rechtstreeks in het real-time beeld (links) en met behulp van rapporten

De digitale microscoop van KEYENCE voert analyses van deeltjes/besmettingen uit volgens de ISO-norm 16232 en VDA 19. Dankzij de geavanceerde beeldvormingsmogelijkheden van de microscoop kunnen metingen, zelfs metingen van 1 µm, met een hoge mate van nauwkeurigheid worden uitgevoerd.

INDEX