Beeldsensor

De mechanismen achter de beeldsensor

Een beeldsensor bestaat doorgaans uit een groot aantal kleine fotodioden die licht omzetten in een elektrisch signaal. Wanneer licht op het oppervlak van een apparaat valt en via een microlens op elke fotodiode wordt gericht, zet de beeldsensor het licht om in een elektrisch signaal alvorens het uiteindelijke beeld weer te geven.
Beeldsensoren kunnen informatie over de lichtintensiteit verzamelen, maar kunnen zelf geen kleuren weergegeven.
Om een kleurenbeeld te maken, wordt er een RGB-filter (rood, groen, blauw) voor de fotodiodes geplaatst.
Als alternatief kan een CMYG-filter (cyaan, magenta, geel, groen) worden gebruikt, hoewel een RGB-filter voor een betere kleurweergave zorgt en beter geschikt is voor digitale beeldvorming.

Beeldsensor: een beeldsensor bestaat uit microlenzen, kleurenfilters en fotodioden.

Het aantal pixels in een beeldsensor

Het aantal pixels in de beeldsensor kan worden beschreven als het aantal totale pixels, het aantal effectieve pixels en het aantal virtuele pixels.
In een kleurenbeeldsensor zijn er pixels die de omtrek van het apparaat afbakenen en de kleuren en lichtintensiteit van een beeld regelen, hoewel die pixels niet rechtstreeks bijdragen tot de vorming van een beeld.
Totaal aantal pixels verwijst naar het aantal pixels in een beeldsensor, ongeacht of deze al dan niet voor het genereren van een beeld worden gebruikt.
Effectieve pixels zijn het aantal gebruikte pixels, met inbegrip van de pixels waarmee wordt bepaald welke kleur door elke pixel wordt weergegeven. Met virtuele pixels worden de pixels bedoeld waarmee daadwerkelijk een beeld wordt gegenereerd en gevormd.

Een digitaal beeld maken

Voor het weergeven van een beeld met een digitale microscoop wordt het licht dat wordt opgevangen door de lens, door een beeldsensor met een kleurenfilter omgezet in digitale signalen.
Na verwerking van die signalen worden die gegevens omgezet in een beeld en weergegeven op het scherm.

Mechanisme achter het maken van digitale beelden
A
Beeldsensor
B
Analoog signaal
C
Pixelomzetting
D
Digitaal signaal
E
Digitale werking

Digitale beeldvorming (resolutie en kleurenresolutie)

Twee van de werkingsindicatoren voor digitale beeldvorming zijn displayresolutie en kleurresolutie.
Displayresolutie heeft betrekking op de opbouw van een beeld op basis van een bepaald aantal pixels, waarbij een groter aantal pixels voor een beeld met een hogere resolutie zorgt. Kleurresolutie verwijst naar het vermogen van elke pixel om subtiele helderheid en kleurtinten in het digitale beeld weer te geven.

A
Het aantal horizontale en verticale pixels waaruit een beeld bestaat = Displayresolutie
B
Het aantal kleur- of helderheidsniveaus dat door één pixel kan worden weergegeven = Kleurresolutie

INDEX