Biologische microscopen

Een biologische microscoop is in het algemeen een type optische microscoop dat in de eerste plaats is ontworpen voor het waarnemen van cellen, weefsels en andere biologische preparaten. Er kunnen meerdere lenzen worden bevestigd, waardoor met deze microscopen 10x tot 1000x of meer kan worden vergroot. Aangezien deze microscopen voornamelijk worden gebruikt om zeer platte monsters te bekijken (bijv. microscoopglaasjes, petrischaaltjes, multititerplaten, enzovoort) hebben objectieven korte werkafstanden en hoge numerieke aperturen. Sommige gespecialiseerde versies van deze microscopen kunnen fluorescentiebeelden maken en worden meer specifiek fluorescentiemicroscopen genoemd.

INDEX