Optische microscopen

Wat is een optische microscoop?

Optische microscoop is de algemene term die wordt gebezigd voor microscopen waarbij met visueel licht en glazen lenzen objecten vergroot kunnen worden waargenomen.
Omdat dit type microscoop van oudsher wordt gebruikt om organismen zoals micro-organismen en de cellen van planten en dieren waar te nemen, wordt deze microscoop ook wel biologische microscoop genoemd.

Structuur van optische microscopen

In de tweede helft van de 17e eeuw maakte de Nederlander Antonie Philips van Leeuwenhoek een microscoop met één lens en ontdekte zo micro-organismen en sperma.
Tegelijkertijd vond Robert Hooke in het Verenigd Koninkrijk de samengestelde microscoop uit met een combinatie van twee lenzen: een objectief en een oculair, en nam met die microscoop de structuur van kurk waar.
Omdat de structuur van kurk een verzameling kleine kamertjes leek te zijn zoals een bijenkorf, noemde hij die kamertjes cellen. Zo werd het woord cel een gangbare term in de biologie.
De thans gebruikte optische microscopen zijn over het algemeen samengestelde microscopen met een objectief en een oculair.
Bij kenmerkende optische microscopen bevindt de lichtbron zich onder het monster dat wordt waargenomen door met het objectief het licht te vergroten dat door het monster wordt doorgelaten.
Daarom kunnen er met deze microscoop alleen objecten worden waargenomen die licht doorlaten. Om dergelijke monsters te kunnen waarnemen, moeten die in dunne plakjes worden gesneden en op glazen objectglaasjes of soortgelijke glaasjes worden gelegd.
Stereoscopische microscopen worden gebruikt om objecten waar te nemen die niet in dunne plakjes kunnen worden gesneden.
Stereoscopische microscopen zijn optische microscopen die licht op het monster projecteren. Het gereflecteerde licht wordt vervolgens door de objectieflens vergroot voor de waarneming.
Stereoscopische microscopen hebben twee oculairen, waardoor er in 3D kan worden waargenomen, te vergelijk met het bekijken van het monster met het blote oog.
Stereoscopische microscopen worden gebruikt voor waarnemingen waarbij relatief weinig hoeft te worden vergroot. Metallurgische microscopen worden gebruikt om het licht dat door de monsters wordt gereflecteerd, sterk vergroot waar te nemen.

Toepassingen van optische microscopen

Volgens zeggen is dat 0,1 mm, ongeveer de dikte van een haarlok, de minimale afstand tussen twee punten die met het blote oog kan worden onderscheiden.
Met een optische microscoop kan een minimale afstand van 200 nm worden waargenomen.
Elektronenmicroscopen worden doorgaans gebruikt om objecten kleiner dan 200 nm waar te nemen.

Redenen om digitale microscopen uit de VHX-reeks te gaan gebruiken

Dankzij de grote scherptediepte kan met de functie voor de dieptecompositie het gehele beeld haarscherp op het scherm worden waargenomen, zelfs als dat beeld sterk is vergroot.

Het doel hoeft niet te worden versneden of gepolijst. (Niet-destructieve waarneming is mogelijk.)

Gekantelde waarneming van schroefdraad
Macrobeeld, 20x
Vergroot beeld, 200x

Een lange waarnemingsafstand maakt waarneming onder een vrije hoek mogelijk

Met de standaardcamera en -monitor kunnen foto's worden gemaakt met dezelfde kwaliteit als die van bewaakte beelden.

Vlakken en 3D-profielen kunnen ook worden gemeten

Meting van het sferoïdisatiepercentage van grafiet, 100x
Beeld van 2D-meting
3D-profiel van connectorpinnen, 50x
Beeld van 3D-meting

Optische microscopen

Optische microscopen zijn het meest voorkomende type microscoop.
Door gebruik te maken van een optische lens die uit meerdere objectieven bestaat, kunnen doelen worden waargenomen op vergrotingen die 100, 200 of 300 maal groter zijn dan bij een microscoop met één objectief.
In dit gedeelte worden optische microscopen in detail uitgelegd.

INDEX