Basisbeginselen van meten

Kalibratie

Wanneer "kalibratie" wordt gebruikt bij industriƫle producten, verwijst dit naar een reeks handelingen die worden uitgevoerd om verschillen vast te stellen tussen de werkelijke waarden van apparatuur en de referentiewaarden. Indien de door een meetsysteem verkregen waarden niet zijn wat ervan wordt verwacht, moeten de gebruikers contact opnemen met de ondersteuningsdienst van de fabrikant van het systeem en vragen of zij het systeem willen kalibreren. Als na kalibratie blijkt dat het meetsysteem moet worden aangepast, dient dit te worden gedaan door de fabrikant om het systeem weer in optimale toestand te brengen. Bij een juiste kalibratie kunnen fabrikanten stabiele kwaliteit garanderen gedurende het fabricage- en inspectieproces. Algemeen moet worden aangenomen dat de gemeten waarden in de loop van de tijd kunnen veranderen door het voortdurende gebruik van de meetsystemen. Het regelmatige ijken en afstellen van het meetsysteem is dus van essentieel belang.

Kalibratiecertificaat

Kalibratiecertificaten zijn documenten met de kalibratieresultaten van een meetsysteem. Wanneer naast het gewone onderhoud van het meetsysteem ook wordt gevraagd om het meetsysteem te kalibreren wordt dit document bij terugzending van het apparaat bijgevoegd. Kalibratiecertificaten dienen ook als beoordelingsnorm om expliciet aan te tonen dat de kalibratie is uitgevoerd door de fabrikant of door een verantwoordelijke serviceprovider. Dergelijke documenten zijn onder meer de testcertificaten en inspectierapporten.

  • Kalibratiecertificaat
  • Inspectierapport

Alhoewel het gebruik per fabrikant kan verschillen, worden de algemeen aanvaarde termen als volgt gedefinieerd.

Kalibratie De reeks bewerkingen die worden uitgevoerd om het verband te bepalen tussen de waarden die zijn verkregen met behulp van een instrument of meetsysteem, of de waarden die zijn verkregen met behulp van een materiaalmeting of standaardreferentiemateriaalwaarden, en de waarden die door een norm worden toegepast. Opmerking: bij het kalibreren worden er geen fouten gecorrigeerd via het aanpassen van het instrument.
Testen Is de bepaling van een of meer eigenschappen van een beoordelingsdoelstelling van de conformiteit. Opmerking: doorgaans wordt een materiaal, product of proces getest.
Inspectie Is het onderzoeken van een productontwerp, product, proces of installatie, evenals het bevestigen van de conformiteit van de relevante prestatie-eisen, of het bevestigen van de conformiteit van algemene vereisten op basis van professioneel oordeel. Opmerking: procesgerelateerde inspecties kunnen inspecties van werknemers, voorzieningen, technische benaderingen en methoden zijn.

Schema traceerbaarheidssysteem

Traceerbaarheid kan worden gedefinieerd als "de eigenschap van het resultaat van een meting of de waarde van een standaard waarbij dit resultaat kan worden gerelateerd aan vastgestelde referenties, gewoonlijk nationale of internationale normen, door middel van een ononderbroken reeks vergelijkingen die alle vastgestelde onzekerheden bevatten". De schema's van het traceerbaarheidssysteem zijn documenten waarin het ijkingsproces wordt beschreven voor alle apparatuur waarmee een apparaat wordt geijkt. Dergelijke schema's kunnen worden gebruikt om na te gaan welke referenties werden gebruikt door naar strengere eisen te gaan. (Het aanscherpen van de vereisten zal uiteindelijk leiden tot de nationale normen.) Het zonder onderbreking achterwaarts volgen van de kalibratieketen wordt een "traceerbare" toestand genoemd.

Schema traceerbaarheidssysteem (grafieken)

INDEX