Basisbeginselen van meten

Wat zijn afstandssensoren (afstandsmeters) en meetsystemen voor afmetingen?

Wat zijn afstandssensoren (afstandsmeters)?

Een afstandssensor (afstandsmeter) wordt gebruikt om de afstand te meten tussen de plaats waar een object zich bevindt, en een referentiepositie. Afstandssensoren kunnen behalve voor het verplaatsingsbereik worden gebruikt voor dimensionale metingen om de hoogte, dikte en breedte van een object te bepalen. Het meest geschikte apparaat moet op basis van de toepassing, de vereiste nauwkeurigheid en de gebruiksomgeving worden gekozen. Metingen met afstandssensoren kunnen in twee grote categorieën worden onderverdeeld: contactloze meting met gebruikmaking van licht of magnetische velden/geluidsgolven, of contactmeting die wordt uitgevoerd in direct contact met het doel.

De principes en kenmerken van elke methode zijn als volgt.

Item Contactloos type Contacttype
Optisch type Wervelstroom-type Ultrasonisch type Laserfocusmethode
Detectiedoelen Meeste doelen Metaal Meeste doelen Meeste doelen Massief
Meetafstand Normaal Kort Lang Kort Kort
Nauwkeurigheid Hoog Hoog Laag Hoog Hoog
Responssnelheid Snel Snel Traag Normaal Traag
Stof, water, olie, enzovoort Normaal Sterk Normaal Normaal Sterk
Meetoppervlak Klein Normaal Groot Klein Klein

Diverse toepassingen

Afstandssensoren (afstandsmeters) worden voor een groot aantal toepassingen gebruikt. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Doel Voorbeeld
Dikte Meten of de dikte van gewalste staalplaten uniform is, of de dikte van gelaagd glas binnen de normen ligt, enzovoort.
Hoogte en stap Meten of de hoogte van uitgelijnde printplaten uniform is, en of er ongebruikelijke stappen zijn bij de chips die op de printplaten zijn gesoldeerd.
Buitendiameter Meten van de buitendiameter van in massa geproduceerde cilindrische onderdelen om te bepalen of de onderdelen al dan niet binnen de kwaliteitsnormen vallen.
Kromming en vlakheid Meten of een glassubstraat krom is, of een gepolijst metalen onderdeel vlak is, enzovoort.
Slag en positionering Meten van de slag van een cameramodule, of het doel op de juiste positie in de verwerkingsapparatuur staat, enzovoort.
3D-vorm Controleer componenten niet alleen op kromtrekken, maar meet ook de kromming in alle richtingen op een vlak oppervlak in plaats van slechts op één lijn.

Reflecterende modellen

Foto-elektrische/nabijheidsschakelaar Afstandssensor

Doorstraalmodel

Foto-elektrische/nabijheidsschakelaar Afstandssensor

INDEX