Oplossingen per toepassing

Kromming en vlakheid

Bij het zoeken naar de beste manier om vervorming en vlakheid te meten, is het belangrijk om met het volgende rekening te houden, waaronder het type meetsysteem en de installatieomgeving. Het kiezen van apparatuur die niet aan uw eisen voldoet, kan leiden tot onnauwkeurigere metingen en meer manuren tijdens de productie vergen. Deze website is opgezet om diegenen die op zoek zijn naar een systeem voor het meten van vervorming en vlakheid, te laten zien wat de beste manier is om zelfverzekerd die metingen uit te voeren.

Meten van vervorming en vlakheid

Zoek de beste meetmethode en de juiste apparatuur voor het meten van "vervorming en vlakheid".

Meten met meerdere sensorkoppen

Voorbeeld van toepassing: vlakheidsmeting van chassis

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsysteemLaserafstandssensor

Vervorming en vlakheid worden gemeten door berekening van het hoogteverschil dat wordt verkregen met meerdere sensorkoppen op verschillende plaatsen van het onderdeel.

KERNPUNTEN
  • Meetfouten die worden veroorzaakt door klapperen wanneer de sensorkoppen worden verplaatst, doen zich niet voor.
  • Omdat de sensorkoppen niet worden verplaatst, zijn de inspectiecycli snel.
  • Er is geen mechanisme voor het verplaatsen van de sensorkop nodig.

Meten met behulp van één sensorkop (1D-laserafstandssensor)

Voorbeeld van toepassing: vervormingsmeting van printplaten

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsysteemLaserafstandssensor

Het doel of de sensor moet worden verplaatst en de vervorming en de vlakheid worden berekend aan de hand van de gegevens die op elke meetplaats worden verzameld.

KERNPUNTEN
  • Er wordt slechts één kop gebruikt, zodat er op de kosten kan worden bespaard.
  • Door klapperen tijdens het verplaatsen van de sensorkoppen kunnen er zich meetfouten voordoen.
  • Er is een mechanisme voor het verplaatsen van de sensorkop nodig.

Meten met behulp van één sensorkop (2D-laserafstandssensor)

Voorbeeld van toepassing: vervormingsmeting van materiaalranden

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsysteem2D-laserafstandssensor

Een laserlijn wordt weerkaatst door het doeloppervlak en de vervorming wordt gemeten door het evalueren van de hoogteverschillen op het gereflecteerde profiel.

A
Piek
B
Mate van vervorming
C
Onder
KERNPUNTEN

De vervorming kan worden gemeten zonder dat de sensorkop hoeft te worden verplaatst.

INDEX