Oplossingen per toepassing

Uitloop/trillingen

Bij het zoeken naar de beste manier om uitloop/trillingen te meten, zijn er een aantal belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden, waaronder het type uitloop of trilling (richting), het type meetsysteem en de installatieomgeving. Het kiezen van apparatuur die niet aan uw eisen voldoet, kan leiden tot onnauwkeurigere metingen en meer manuren tijdens de productie vergen. Deze website is opgezet om diegenen die op zoek zijn naar een systeem voor het meten van uitloop/trillingen, te laten zien wat de beste manier is om zelfverzekerd die metingen uit te voeren.

Meten van uitloop/trillingen

Zoek de beste meetmethode en de juiste apparatuur voor het meten van "uitloop/trillingen".

Meten van oppervlak-uitloop van roterend object

Voorbeeld van toepassing: uitloopmeting van HDD-oppervlak

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsysteemLaserafstandssensor

Laserafstandssensoren kunnen worden gebruikt voor het meten van de oscillatie op een enkel punt op een doeloppervlak.

A
Rotatie
B
Oppervlak-uitloop
KERNPUNTEN
  • De trillingsamplitude neemt toe naarmate men zich verder van het rotatiecentrum van het doel bevindt, waardoor schommelingen in de hoogte gemakkelijker kunnen worden opgevangen.
  • Trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd op een opnamesnelheid van ten minste tien maal de beoogde oscillatiefrequentie.

Meten van andere uitloop/trillingen met behulp van een 1D-laserafstandssensor

Voorbeeld van toepassing: trillingsmeting van ultrasone lasapparatuur

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsysteemLaserafstandssensor

Laserafstandssensoren kunnen worden gebruikt voor het meten van de oscillatie op een enkel punt op een doeloppervlak.

KERNPUNTEN
  • De piek-tot-piekwaarde van de uitloop kan worden berekend met behulp van een piek-tot-piekgreep of een soortgelijke functie.
  • Trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd op een opnamesnelheid van ten minste tien maal de beoogde oscillatiefrequentie.

Meten van andere uitloop/trillingen met behulp van een 2D-laserafstandssensor

Voorbeeld van toepassing: resttrillingsmeting van robots

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsysteem2D-laserafstandssensor

Een laserstraal die is vergroot tot een lijn, wordt diffuus gereflecteerd door het oppervlak van het doel. Dit gereflecteerde profiel wordt gevormd op de HSE3-CMOS en door veranderingen in de positie en de vorm van de reflectie te detecteren, kunnen doeluitlopen worden gemeten.

KERNPUNTEN
  • Bij metingen met een 1D-laserafstandssensor kan de piek niet altijd worden vastgelegd als het piekpunt naar links of rechts verschuift. Het piekpunt kan te allen tijde worden gevolgd met behulp van een 2D-laserafstandssensor.
  • Er moet worden gemeten op een opnamesnelheid van ten minste tien maal de oscillatiefrequentie.

INDEX