Basisbeginselen van meten

Wat is meten?

"Meten" is het bepalen van de grootte, de lengte, het gewicht, de capaciteit of een ander aspect van een doel. Er zijn een aantal termen die ongeveer hetzelfde betekenen als "meten", maar die verschillen al naargelang wat er wordt gemeten (zoals "wegen", "berekenen" en "kwantificeren"). Over het algemeen kan meten worden opgevat als één handeling binnen de term "instrumentatie".

Meting
  • Het weergeven van de gemeten resultaten met behulp van waarden en symbolen.
  • Het gebruiken van meetapparatuur.
Instrumentatie
  • Het bepalen van een hoeveelheid ten einde een specifiek doel te bereiken.
  • Het zo nodig gebruiken van meetapparatuur.

Ook kan worden gesteld dat de meting wordt uitgevoerd door een werknemer die een meetsysteem gebruikt, en dat de instrumentatie wordt uitgevoerd door een technicus. Deze website richt zich specifiek op meten, omdat meten betrekking heeft op het ontwerp, de fabricage en het inspectieproces van machinecomponenten.

Verschil tussen metingen en inspecties

Meting verwijst naar de kwantificering van de resultaten die met behulp van meetapparatuur worden verkregen. Als zodanig verwijst inspectie naar het vergelijken van de door meting verkregen waarden met beschikbare referenties om te bepalen of een product al dan niet aanvaardbaar is. Wanneer met een liniaal een lengte wordt gemeten, kan er mogelijk op basis van de verkregen waarde een of ander besluit worden genomen, zoals "De meting is iets te lang/te kort". Deze vaststelling is een andere manier om te zeggen: "Op basis van de met een liniaal (meten) verkregen waarde is vastgesteld dat deze waarde iets langer (of korter) is dan de verwachte lengte". Hoewel het vaak niet nodig is om deze definities afzonderlijk te gebruiken, is het een goed idee om op zijn minst het verschil tussen de twee te kennen.

Verschillen in meetmethoden

Een doel kan worden gemeten via direct meten of indirect meten.

Direct meten

Direct meten is meten door het doel in contact te brengen met het meetsysteem om de lengte, hoogte of een ander aspect direct af te lezen. Alhoewel bij direct meten de meetresultaten worden verkregen zoals ze zijn, kunnen er toch fouten worden gemaakt, wat afhankelijk is van de vaardigheid van degene die meet.

A
Doel

Indirect meten

Bij indirect meten wordt met bijvoorbeeld een meetklok het hoogteverschil tussen een meetdoel en een eindmaat gemeten en wordt aan de hand van die hoogte indirect de hoogte van het doel bepaald. Omdat dit type meten is gebaseerd op een referentie, wordt indirect meten ook wel "vergelijkend meten" genoemd.

A
Doel
B
Eindmaat

INDEX