Basisbeginselen van meten

Veiligheidsnormen en -klassen voor lasers

Voor laserproducten zijn veiligheidsnormen opgesteld om letsel bij de gebruiker te voorkomen. IEC 60825-1 is een internationale norm voor laserproducten en is een gemeenschappelijke veiligheidsnorm geworden in de landen die lid zijn van de IEC. * IEC = International Electrotechnical Commission

FDA-classificatie voor lasers

In de Verenigde Staten zijn de voorschriften voor laserproducten samengevat in de norm 21 CFR 1040.10 van de FDA (CDRH). Laserproducten die worden geƫxporteerd naar of worden verkocht in de VS, moeten voldoen aan de vereisten van artikel 1040.10. IEC 60825-1 kan worden goedgekeurd als alternatief voor artikel 1040.10 (conform de door de CDRH uitgegeven Laser Notice No. 50). Dit betekent echter niet dat alle vereisten voor IEC 60825-1 door het CDRH zijn toegestaan; voor meer informatie wordt verwezen naar Laser Notice No. 50.

Laserklasse Klasse-evaluatie
Klasse I Laserproducten uit klasse I worden beschouwd als niet gevaarlijk.
Klasse IIa Laserproducten uit klasse IIa zenden een straal uit in de zichtbare lichtband van 400 nm tot 710 nm. Alhoewel niet langer dan 1.000 seconde naar deze straal kijken, als niet gevaarlijk wordt geacht, is langer dan 1.000 seconde naar die straal kijken wel gevaarlijk.
Klasse II Laserproducten uit klasse II zenden een straal uit in de zichtbare lichtband van 400 nm tot 710 nm. Langdurig naar de laserstraal kijken wordt als gevaarlijk beschouwd. Over het algemeen worden deze laserproducten zo geplaatst dat de ogen zijn beschermd tegen langdurige blootstelling door natuurlijke aversieve reacties (knipperen).
Klasse IIIa Tijdelijk of langdurig kijken naar laserstralen uit klasse IIIa wordt als gevaarlijk beschouwd, maar hangt af van de lichtsterkte. Het met een optisch instrument rechtstreeks in de laserstraal kijken wordt als gevaarlijk beschouwd.
Klasse IIIb Het blootstellen van de huid of ogen aan stralen van laserproducten uit klasse IIIb wordt als gevaarlijk beschouwd, ook als het maar heel kort is.
Klasse IV Niet alleen tijdelijke blootstelling van de huid of ogen aan laserproducten uit deze klasse wordt als gevaarlijk beschouwd, zelfs blootstelling aan diffuus gereflecteerd licht is schadelijk voor de huid of ogen.

INDEX