Basisbeginselen van meten

Een afstandssensor/meetsysteem selecteren

Als het gaat om afstandssensoren en meetsystemen, moet op basis van de toepassing, de vereiste nauwkeurigheid en de gebruiksomgeving het meest geschikte type apparaat worden gekozen. Om te kunnen bepalen welk apparaat het meest geschikt voor u is, moet u met een aantal punten rekening houden.

  • De gewenste meetnauwkeurigheid
  • Doelmaterialen en eigenschappen
  • Vorm en toepassing van het doel
  • Gebruiksomgeving
  • Aantal te gebruiken apparaten en de kosten van de installatie

Selecteren op grond van de gewenste meetnauwkeurigheid

De meetnauwkeurigheid varieert sterk, wat afhankelijk is van het gebruikte meetsysteem.

De gewenste nauwkeurigheid Voorbeeld van een meetsysteem
Eenheden van 1 mm Schaal, meetlint, liniaal
Eenheden van 0,1 mm (eenheden van 100 µm) Schuifmaat
Eenheden van 0,01 mm (eenheden van 10 µm) Micrometer, meetklok, afstandssensor/meetsysteem
Eenheden van 0,001 mm (eenheden van 1 µm) Afstandssensor/meetsysteem voor afmetingen, meetmicroscoop, coördinatenmeetmachine, elektrische micrometer
Micrometer
Schuifmaat
Schaal
Meetmicroscoop
Coördinatenmeetmachine

Het ideale meetsysteem verschikt al naargelang het gewenste meetbereik. Voor die metingen moet er ook worden gekeken naar de mogelijkheden van elk meetsysteem, zoals of de resultaten met het blote oog kunnen worden bekeken of dat de metingen met behulp van software moeten worden bekeken.

Selecteren op grond van de doelmaterialen en eigenschappen

Harde/zachte doelen

Voor doelen die van hard materiaal (zoals metaal) zijn gemaakt, kunnen meetsystemen worden gebruikt die in direct contact komen met het doel (zoals schuifmaten en micrometers). Daarentegen kunnen doelen die van zacht materiaal (zoals kunstharsen) zijn gemaakt, niet goed worden gemeten met meetsystemen die in direct contact komen met het doel. Voor dergelijk doelen is een contactloos meetsysteem met laser nodig.

Ondoorzichtige/transparante doelen

Als een doel ondoorzichtig is, zijn er diverse meetsystemen waarmee de nodige locaties kunnen worden gemeten. Bij transparante doelen moeten de meetsystemen echter worden gekozen op grond van het materiaal van het doel. Bij uitgehard harsmateriaal (zoals kunststoffen) kan de meting gemakkelijk worden uitgevoerd met behulp van een micrometer of een ander contacttype meetsysteem. Bij zachte doelen zoals film moet bij voorkeur een laserafstandssensor of een ander contactloos meetsysteem worden gebruikt.

Selecteren op grond van de vorm en toepassing van het doel

Bij het selecteren van een meetsysteem op basis van de toepassing moet rekening worden gehouden met de vorm van het doel om het meest geschikte apparaat te kiezen.

Om de beste meetmethode te vinden, moet eerst worden gekeken naar het beoogde gebruik.Oplossingen per toepassing

Selecteren op grond van het aantal te gebruiken apparaten en de kosten van de installatie

Bij de keuze van een apparaat moet ook rekening worden gehouden met het aantal personen dat het apparaat zal gaan gebruiken, en de frequentie waarmee zij dat apparaat op de meetlocatie gaan gebruiken. Bij het selecteren van een meetsysteem moet ook worden gekeken naar de prijs van het apparaat en het beschikbare budget voor het apparaat.

Inleiding tot grootschalige meetsystemen

Meetsystemen die vaak worden gebruikt in productiebedrijven zijn onder meer meetlinialen en schuifmaten. Dergelijke gereedschappen kunnen worden gebruikt voor metingen in eenheden van 0,1 mm tot 1 mm en die gereedschappen worden ook vaak in thuissituaties gebruikt.

Meetsystemen die worden gebruikt bij bepaalde processen

Meetsystemen worden ook gebruikt voor inspecties op productielijnen, zoals voor het controleren van de afmetingen van mallen. Aan elk doel worden andere nauwkeurigheidseisen gesteld, zodat de meetsystemen moeten worden gekozen op basis van de gewenste nauwkeurigheid. Over het algemeen zijn meetsystemen die nauwkeuriger zijn, een stuk duurder. Bij dergelijke apparaten, zoals 3D-meetmachines, zal de locatie waar die apparaten worden geplaatst. moeten worden verbeterd of aangepast.

INDEX