Oplossingen per toepassing

Excentriciteit

Voor degenen die op zoek zijn naar systemen voor het meten van excentriciteit

Bij het zoeken naar de beste manier om de excentriciteit te meten, zijn er een aantal belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden, waaronder het type meetsysteem en de installatieomgeving. Het kiezen van apparatuur die niet aan uw eisen voldoet, kan leiden tot onnauwkeurigere metingen en meer manuren tijdens de productie vergen. Deze website is opgezet om gebruikers te laten zien wat de beste manier is om zelfverzekerd te meten met betrekking tot een systeem voor het meten van excentriciteit.

Meten van de excentriciteit

Zoek de beste meetmethode en de juiste apparatuur voor het meten van "excentriciteit".

Meten met een reflecterend model

Voorbeeldtoepassing: meten van de excentriciteit van zeer nauwkeurige walsen

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsysteemLaserafstandssensor triangulatie

De laser is gericht op de apex van de cirkel om fluctuaties in de afstand vast te leggen door middel van een zeer snelle opname.

KERNPUNTEN
 • Er moet worden gemeten op een opnamesnelheid van ten minste tien maal de rotatiesnelheid.
 • Het aantal fouten wordt groter naarmate de diameter van de as kleiner wordt, omdat de positie van de apex naar links of rechts gaat als gevolg van de excentriciteit.

Meten van één punt met dwarsstraalmodel

Voorbeeldtoepassing: meten van de excentriciteit van motorassen

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsystemenOptische dwarsstraalmicrometer

Fluctuaties in de randposities van de wals wordt vastgelegd door middel van een zeer snelle opname.

KERNPUNTEN
 • De piek-tot-piekwaarde van de uitloop kan worden gevonden met behulp van een piek-tot-piekgreep of een soortgelijke functie.
 • Er moet worden gemeten op een opnamesnelheid van ten minste tien maal de rotatiesnelheid.
 • 1D telecentrische optische methode.
  Ontwerp met lange levensduur dat geen bewegende delen bevat.
  Snelste opnamesnelheid in zijn klasse van 16 kHz.

  LS-reeks

  Catalogus weergeven

Meten van meerdere punten met dwarsstraalmodel

Voorbeeldtoepassing: meten van de excentriciteit van sponswalsen

Optimaal meetsysteem

Optimaal meetsystemen2D optische dwarsstraalmicrometer

De excentriciteit wordt gemeten door fluctuaties op meerdere gespecificeerde puntposities op te zoeken aan de hand van het beeld dat is verkregen met de 2D optische projectiemethode.

KERNPUNTEN
 • De uitloop van V-groeven en uitsteeksels in de omtrek kan worden gemeten.
 • De uitloop van een punt op een vooraf bepaalde afstand van het uiteinde kan worden gemeten.
 • 2D telecentrische optische methode.
  's Werelds eerste inline profielprojector.
  Gelijktijdige meting van maximaal 16.

  TM-reeks

  Catalogus weergeven

INDEX