Basisbeginselen van meten

Inline/offline meten

Inline meting en offline meting verwijzen naar verschillende manieren van meten. Inline meten wordt ook wel "automatisch meten" genoemd en offline meten wordt ook wel "handmatig meten" genoemd. Het verschil vloeit voort uit het feit of metingen in het meetproces (lijn) worden opgenomen in de lijn (inline) of losstaan van de lijn (offline).

Inline meting

Een voorbeeld zijn van inline meting is een structuur met een sensor die langs een productielijn is bevestigd om voortdurend de producten te controleren die onder die sensor doorgaan.

  1. Registratie van vormen en afmetingen (met een tolerantiebereik) voor het beoordelen van de aanvaardbaarheid van producten
  2. Meten wanneer een doel onder de sensor doorgaat
  3. Beoordelen van de aanvaardbaarheid
  4. Uitvoer van NG-oordeel wanneer een product als niet-aanvaardbaar wordt bestempeld

Door de bovenstaande stappen in een productielijn op te nemen, kunnen massaal geproduceerde producten automatisch worden geïnspecteerd.

Kenmerken van inline metingen

Bij inline metingen kunnen stabiele metingen die niet afhankelijk zijn van de vaardigheid van de bediener of de meetmethoden, voor grote aantallen producten worden herhaald. Bovendien kan dankzij de voortdurende controle worden vastgesteld wanneer er producten verschijnen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, wat van pas komt bij het beheren van de traceerbaarheid.

Offline meting en relevante functies

Offline metingen zijn metingen die worden uitgevoerd door handmatige manipulatie van het meetsysteem om metingen voor een bepaald punt te verkrijgen.

Met meetinstrumenten zoals schuifmaten en micrometers kan weliswaar op elk willekeurig punt worden gemeten, maar de meetresultaten kunnen variëren, wat afhankelijk is van de ervaring en vaardigheid van degene die meet. Omdat er niet voortdurend wordt gecontroleerd, kan er bovendien niet uit de statistische gegevens worden afgeleid wanneer producten niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen. Bepalen hoe vaak metingen zullen worden uitgevoerd, is een belangrijke factor bij het verkrijgen van stabiele testresultaten bij offline metingen.

INDEX