Typen meetsystemen

1D-laser­afstandssensoren

Triangulatiemethode

Zoals in de volgende afbeelding is te zien, raakt een laser het doel, het licht dat door het doel wordt weerkaatst, wordt door de ontvangstlens geconcentreerd en op het lichtontvangende element gericht. Als de afstand van de sensor tot het doel verandert, verandert de hoek van het weerkaatste licht, waardoor de positie van het opgevangen licht op het lichtontvangende element verandert. Deze verandering is evenredig aan de hoeveelheid beweging van het doel en omdat wij de afstand tussen elke positie op het lichtontvangende element kennen, kunnen wij de verplaatsing bepalen.

Referentieafstand
Bijna einde van meetbereik
Ver van einde van meetbereik
A
Halfgeleiderlaser
B
Zenderlens
C
Lichtontvangende lens
D
Lichtontvangend element
BELANGRIJKSTE PRODUCT

Confocale methode

Een laser wordt uitgezonden en ontvangen door een paar lenzen die aan een oscillerende stemvork zijn bevestigd. Wanneer de intensiteit van het opgevangen licht groter is dan een ingestelde drempelwaarde, wordt de positie van de stemvork gemeten; omdat deze positie betrekking heeft op een bepaalde afstand tot de sensor, kan de verplaatsing worden berekend.

Doel niet in beeld
Slechts een klein deel van het opgevangen licht gaat door het gaatje.
Doel in beeld
Al het opgevangen licht gaat door het gaatje.
(1)
Kleine hoeveelheid opgevangen licht
(2)
Grote hoeveelheid opgevangen licht
A
Halfgeleiderlaser
B
Gaatje
C
Lichtontvangend element
D
Stemvork
E
Sensor
BELANGRIJKSTE PRODUCT

Spectrale interferentiemethode

SLD
De SLD straalt een spectrum van licht uit op een doel. In de sensorkop zit een halfdoorzichtige spiegel die een deel van dit licht naar de sensor weerkaatst, waardoor er een referentieoppervlak ontstaat, terwijl de rest van het licht wordt doorgelaten en door het doeloppervlak naar de sensor wordt weerkaatst.
Interferentielicht
De twee gereflecteerde lichtstralen hinderen elkaar. De intensiteit van die interferentie is afhankelijk van de afstand tussen het referentieoppervlak en het doel.
Spectroscopicsche analyse
Door het interferentielicht met de spectroscoop in verschillende golflengten op te splitsen, wordt er een optische intensiteitsverdeling voor een bepaalde golflengte verkregen. De afstand tot het doel wordt verkregen door golfvormanalyse van de verdeling.

INDEX