Režimy pozorování mikroskopem

Srovnání režimů pozorování

Biologický mikroskop využívá k pozorování procházející světlo. Byly však vyvinuty různé režimy pozorování pro použití specifických světelných charakteristik u konkrétních vzorků, jako jsou průhledné vzorky a vzorky, které nepropouštějí světlo.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vlastnosti hlavních režimů pozorování. Každý režim pozorování byl vyvinut tak, aby efektivně využíval charakteristik světla, jako je rozptyl, difrakce, polarizace, interference a fluorescence.

Režimy pozorování Vlastnosti Běžné cíle pozorování
Mikroskopie ve světlém poli Obecný režim pozorování pro biologické mikroskopy, který se vyznačuje jasným zorným polem s procházejícím osvětlením Živé organismy, buňky
Mikroskopie v temném poli Používá rozptýlené světlo, nikoli přímé světlo, aby vzorky svítily proti tmavému zornému poli Mikroorganismy, buňky
Mikroskopie s fázovým kontrastem Využívá fázi (kolísání světla) k převodu vzorku na kontrast jasu za účelem pozorování Bezbarvé průhledné vzorky, živé buňky
Mikroskopie v polarizovaném světle Osvětluje vzorek polarizovaným světlem k jeho převodu na jas nebo barevný kontrast za účelem pozorování Krystaly, např. horniny a minerály, polymery
Mikroskopie s diferenciálním interferenčním kontrastem Využívá rozdíl ve vzdálenostech, které procházející světlo urazí po průchodu vzorkem, k vytvoření barevného kontrastu nebo kontrastu jasu pro 3D pozorování Bezbarvé průhledné vzorky, živé buňky
Modulační kontrastní (reliéfní kontrastní) mikroskopie Převádí rozdíl ve výškách vzorku na kontrast jasu pro 3D pozorování Buňky v plastových nosičích
Fluorescenční mikroskopie Vzorek se obarví fluorescenční sloučeninou nebo fluorescenčním proteinem, např. GFP, aby bylo možné pozorovat část, která vyzařuje fluorescenci Buňky a tkáně obarvené nebo označené fluorescenčním barvivem, živé organismy, které vykazují vnitřní fluorescenci
Mikroskopie v odraženém světle Používá odražené světlo k pozorování vzorků, které nepropouštějí světlo Kovy
Mikroskopie s disperzním barvením Vzorek se ponoří do indexového oleje a pro pozorování se využívá procházející světlo rozptýlené v oleji Detekce azbestu

Vlastnosti jednotlivých režimů pozorování

Mikroskopie ve světlém poli

Typ mikroskopie obecně využívaný u biologických mikroskopů. Celý vzorek se osvětlí přímým světlem a pozoruje se v procházejícím nebo odraženém světle. Tento typ mikroskopie se vyznačuje jasným pozadím a hojně se využívá pro kontrolu obarvených vzorků, patologií a polovodičů.

Mikroskopie v temném poli

Tento typ mikroskopie umožňuje, aby se do čočky dostalo pouze světlo rozptýlené nebo difraktované vzorkem, takže světlo může být promítáno proti tmavému zornému poli. Je vhodný pro pozorování bezbarvých, průhledných vzorků, např. živých buněk, které je obtížné identifikovat mikroskopií ve světlém poli. Mikroskopie v temném poli také umožňuje pozorování nepatrných prvků nad limitem rozlišení optických mikroskopů. Pro tento typ mikroskopie se používá speciální kondenzor.

Mikroskopie s fázovým kontrastem

Tento typ mikroskopie je založen na fázovém kontrastu (kolísání světla) způsobeném difrakcí světla. Bezbarvé, průhledné vzorky, např. živé tkáně a buňky, je obtížné zobrazit s využitím světlého pole, vytvářejí však fázový kontrast kvůli jejich rozdílným indexům lomu nebo tloušťkám. Převod tohoto kontrastu na kontrast jasu umožňuje tento typ vzorku pozorovat.
Tento typ mikroskopie umožňuje pozorovat proti světlému poli buňky a další objekty, které lze jinak pozorovat pouze proti temnému poli. Je navíc možné prohlížet živé vzorky, protože se nemusí obarvovat. Při tomto typu pozorovací metody je třeba použít fázovou destičku ve tvaru prstence se štěrbinou.

Mikroskopie v polarizovaném světle

Tento typ mikroskopie osvětluje vzorek pomocí polarizace (vychýlení směru vibrací světla) a využívá dvě polarizační desky, které lze při pozorování otáčet. Pokud jsou desky rovnoběžné, vzorek se jeví jako světlý; pokud jsou desky kolmé, vzorek se jeví jako tmavý.
Tento typ mikroskopie je vhodný pro pozorování plátků skály a minerálů k identifikaci jejich krystalových struktur. Využívá se také k pozorování vláken, polymerů, polovodičů a kostních tkání.
Při pozorování se používá speciální čočka objektivu a dva typy polarizačních desek, polarizátor a analyzátor.

Mikroskopie s diferenciálním interferenčním kontrastem

Mikroskopie s diferenciálním interferenčním kontrastem (DIC) je stejně jako mikroskopie s fázovým kontrastem vhodná pro pozorování bezbarvých, průhledných vzorků. Liší se v zobrazovací technice, protože DIC převádí rozdíl v tom, jak se světlo šíří, na změny jasu, zatímco fázový kontrast využívá světelnou difrakci.
Je vhodná pro pozorování relativně silných vzorků a umožňuje také 3D zobrazování. Kromě toho, protože snímky pořízené tímto typem mikroskopie doplňují snímky pořízené mikroskopií s fázovým kontrastem, je možné přesnější pozorování porovnáním výsledků obou.
Čočky objektivu mají označení „DIC“, pokud jsou vhodné pro tento typ mikroskopie.

Modulační kontrastní mikroskopie

Modulační kontrastní mikroskopie, nazývaná také reliéfní kontrastní mikroskopie, je vhodná pro pozorování bezbarvých, průhledných vzorků. Modulační kontrast převádí rozdíl ve výškách povrchu vzorku na kontrast jasu za účelem pozorování.
Stejně jako u diferenciálního interferenčního kontrastu lze obraz pozorovat ve 3D, přestože principy se liší. Dalším rozdílem je, že modulační kontrastní mikroskopie umožňuje použití plastových nosičů, což v případě diferenciálního interferenčního kontrastu možné není. Proto je tato mikroskopie vhodná pro pozorování spermií a vajíček.

Mikroskopie v odraženém světle

Tento typ mikroskopie využívá odražené světlo k pozorování vzorků, které nepropouštějí světlo, např. hornin a minerálů. Tuto kategorii lze také dále rozdělit na dílčí kategorie, jako je světlé pole, temné pole a diferenciální interference.

Mikroskopie s disperzním barvením

Díky ponoření vzorku do indexového oleje se při mikroskopii s disperzním barvením provádí pozorování pomocí detekce rozptylu světla podle různých indexů lomu oleje. Používá se především k identifikaci azbestu a jeho typů.

REJSTŘÍK