3D zobrazování

Funkce 3D zobrazení

Při pozorování povrchu objektu mikroskopem může být velmi obtížné určit tvar nebo topografii povrchu, protože v jeden okamžik může být zaostřeno pouze na malou oblast. To platí zejména při pořizování fotografie fotoaparátem.

Některé digitální mikroskopy dokážou naskenovat celý povrch a zachytit jednotlivé oblasti, které se dostanou do ohniska, a spojit je do jediného, plně zaostřeného snímku. Údaje o relativní výšce z každé ohniskové roviny pak lze použít k rekonstrukci povrchu do 3D snímku, s nímž mohou uživatelé volně manipulovat, což usnadňuje pochopení skutečného tvaru povrchu.

2D zobrazení
3D zobrazení

Jak změnit 3D zobrazení

3D snímek lze vytvořit a prohlížet z libovolného úhlu

3D snímky se zobrazují a ovládají pomocí myši.
Zvětšení
Táhněte směrem dolů a současně držte stisknuté rolovací kolečko myši.
Otáčení
Táhněte a současně držte stisknuté levé tlačítko myši.
Zmenšení
Táhněte směrem nahoru a současně držte stisknuté rolovací kolečko myši.
Přesun
Táhněte a současně držte stisknuté pravé tlačítko myši.

Vysoce přesné 3D snímky s metodou přesného D.F.D.

D.F.D. znamená Depth from Defocus (hloubka z rozostření). Metoda D.F.D. vypočítává trojrozměrné informace o hloubce na základě míry rozostření dvourozměrných snímků. Když se čočka posune vertikálně směrem k cíli, aby se pořídily snímky v různých výškách, úroveň zaostření na jednotlivý bod se postupně mění.
Když je poloha nad cílem vyšší, v topografickém smyslu je na tuto část snímku zaostřeno dříve (při pohybu čočky směrem dolů k objektu). Když je poloha nad cílem nižší, na tuto část snímku je zaostřeno, když se čočka dostane blíže k cíli.
Vypočtením výškové polohy čočky, když se každý bod na snímku dostane do ohniska, lze vytvořit 3D obraz.
Přestože u některých oblastí nelze dosáhnout dokonalého zaostření, algoritmus D.F.D. je stále schopen vypočítat výškovou polohu těchto pixelů a získat podrobné informace o texturách.

Každá ze zaostřených vrstev je zpracována tak, aby vznikl 3D snímek
Bez přesného D.F.D.
Přesné D.F.D.

Vytváření 3D snímků vysoce odrazivých objektů

Kovové a zrcadlové plochy v minulosti ztěžovaly vytváření 3D snímků kvůli své vysoké úrovni odrazivosti.
Oblasti s odlesky nemohou poskytnout takovou míru informací o barevném kontrastu, která by pomohla rozlišit mezi zaostřeným či nezaostřeným pixelem.
Kombinací funkcí pro odstranění odlesků a technologií sestavení 3D snímku je nyní možné vytvořit přesný 3D profil i na cílech s extrémně odrazivými povrchy.

Bez odstranění odlesků a
rychlého zpracování 3D zobrazení
Dekódování kontrastu v bílém místě s odleskem znemožňuje získání informace o výšce.
Obraz s odstraněním odlesků a
rychlým zpracováním 3D zobrazení
Odstraněním míst s odlesky pomocí technologie odstranění odlesků jsme schopni shromáždit informace o barevném kontrastu a výšce pro každý pixel, což vede k sestavení vysoce přesné 3D struktury.

3D měření v reálném čase

3D snímek obsahuje data v osách XY a Z, která umožňují měření, jako je objem, vzdálenost, rovinný úhel a profil.

Zobrazení údajů o výšce

Výšková barevná mapa umožňuje uživatelům na první pohled prozkoumat celou strukturu objektu.
3D snímek je vykreslen do barevné škály, která mapuje vyšší výšky červeně a nižší výšky modře.
Snímek v barevném měřítku lze pak zobrazit nad nezpracovaným obrazem, a vytvořit tak vylepšený topografický pohled.
Pro usnadnění měření lze automaticky vypočítat a zobrazit měřítko pro osy X, Y a Z podle velikosti snímku a rotační polohy 3D snímku.

REJSTŘÍK