Světelný mikroskop

Co je světelný mikroskop?

Světelným mikroskopům se také říká optické mikroskopy. Používají světlo k provádění pozorování mikroskopických cílů se zvětšením, např. bakterií a krvinek.

Konstrukce světelného mikroskopu

Viditelné světlo ze zdroje světla je kondenzováno kondenzorovou čočkou a promítáno na mikroskopický, průhledný vzorek. Světlo procházející vzorkem je ještě jednou kondenzováno skleněnou čočkou (čočkou objektivu) za účelem pozorování se zvětšením.
Existují dva typy světelných mikroskopů: jednoduché světelné mikroskopy, které používají jedinou čočku, a složené světelné mikroskopy, které používají více sad čoček.
Jednoduché světelné mikroskopy jsou určeny pro malé zvětšení. Složené světelné mikroskopy jsou určeny pro velké zvětšení.

Konstrukce světelného mikroskopu

A
Světlé pole
B
Objektiv
C
Vzorek
D
Kondenzorová čočka
E
Zdroj světla

Aplikace světelného mikroskopu

Hlavními cíli pozorování jsou průhledné vzorky, např. bakterie a krvinky. Světelné mikroskopy jsou také známé jako biologické mikroskopy. Používají se k pozorování organismů.

Důvody pro používání digitálních mikroskopů řady VHX

Velká hloubka ostrosti umožňuje funkci hloubkové kompozice poskytovat pozorování se zaostřeným celým obrazem na obrazovce i při velkých zvětšeních

Není potřeba cíl řezat ani leštit. (Je možné nedestruktivní pozorování.)

Šikmé pozorování konektoru (hlavice)
Makro snímek, 5×
Zvětšený snímek, 40×

Možnost výběru z více světelných podmínek, jako je pozorování s procházejícím osvětlením, kruhové osvětlení, koaxiální osvětlení, polarizované osvětlení a diferenciální interferenční kontrast, umožňuje různé aplikace od biologických mikroskopů po průmyslové mikroskopy.

Plankton v tekutině, 700×, pozorování s procházejícím osvětlením
Lakovaný povrch vozu, 1000×, pozorování s koaxiálním osvětlením
Krystaly cukru, 300×, pozorování s kruhovým osvětlením
Bakterie, 200×, pozorování s procházejícím polarizovaným osvětlením

Kamera a monitor ve standardní výbavě umožňují pořizovat fotografie ve stejné kvalitě jako sledované snímky

Funkce měřicího mikroskopu ve standardní výbavě umožňují měření rovin a 3D profilů

Automatické měření oblasti polotónových bodů, 200×
Snímek 2D měření
3D profil dírek v odlitém výrobku, 200×
Snímek 3D měření

REJSTŘÍK