Metalurgický mikroskop

Co je metalurgický mikroskop?

Specializovaný mikroskop určený k prohlížení příčných řezů kovových cílů (metalurgických držáků). Tyto metalurgické mikroskopy jsou obvykle inverzní a využívají objektivy s vysokým rozlišením a velmi krátkými pracovními vzdálenostmi. I když tyto systémy fungují dobře pro tento typ analýzy, mají velmi omezený rozsah použití.

Části a funkce metalurgických mikroskopů

Hlavními součástmi metalurgického mikroskopu jsou optický systém a osvětlovací systém. Optický systém obvykle tvoří:

  • Čočka okuláru, kterou pozorovatel používá ke sledování obrazu
  • Systém relé, který odráží a zvětšuje obraz
  • Čočka objektivu, která snímá obraz ze vzorku na stolku

Osvětlovací systém je navržen tak, aby bránil odleskům způsobeným světlem odrážejícím se od povrchu vzorku, a tvoří jej:

  • Zdroj světla s vysokou intenzitou
  • Kondenzorové čočky
  • Aperturní clona
  • Plochý skleněný reflektor
  • Barevné nebo polarizační filtry

V některých případech mají metalurgické mikroskopy kamery připojené k okuláru za účelem pořizování snímků pro studium.

Použití metalurgických mikroskopů

Metalurgické mikroskopy, ať už se jedná o optické nebo digitální, lze použít prakticky v jakémkoli odvětví nebo studijním oboru, kde je potřeba pozorovat lesklé kovové povrchy. Patří mezi ně metalurgie, mineralogie a gemologie. Výrobci také používají digitální nebo optické metalurgické mikroskopy ke kontrole materiálů a součástí, zda nevykazují známky vad nebo opotřebení.

Přednosti digitálního mikroskopu VHX jako metalurgického mikroskopu

1. Plné zaostření – ostré zaostření na celý cíl

Digitální mikroskopy dosahují velké hloubky ostrosti, což umožňuje přesné pozorování cíle s vysoce nerovným povrchem.
Tento typ pozorování pomáhá výrazně zkrátit dobu potřebnou k úpravám zaostření.

2. Struktura zrna – rychlá analýza struktury a velikosti zrna na kovových površích

Různé mechanické vlastnosti lze získat dokonce i ze stejných kovů v závislosti na tvaru, velikosti, rozložení atd. krystalových zrn. Mechanické vlastnosti lze proto určit zkoumáním stavu těchto krystalových zrn.

3. Automatické měření oblasti – automaticky spočítá až 29 999 částic

Funkce automatického měření oblasti řady VHX má vlastnosti, díky nimž jsou analytické práce efektivnější. Snímky a výsledky měření lze vytisknout do formátu zprávy v aplikaci Microsoft Excel pouhým kliknutím na tlačítko.

4. Flexibilita a ruční režim – prohlížení z libovolného úhlu, včetně ručního, aby vám neunikl žádný detail

Díky možnosti pozorování s proměnlivým úhlem mohou digitální mikroskopy provádět pozorování libovolně z více úhlů, bez nutnosti naklánět cíl. Řada VHX také umožňuje snadné pozorování z ruky. To znamená, že u větších cílů lze výrazně zkrátit dobu potřebnou pro kontrolu.

5. 2D a 3D měření – provádění pokročilého měření a analýzy

Snadno provádí 2D a 3D měření. Drsnost, znečištění, velikost zrna a další měření lze provádět jediným nástrojem. Data lze ukládat a později k nim přistupovat při dalším měření. Kromě toho bezplatný komunikační software umožňuje komukoli využívat funkce měření ze svého vlastního počítače.

6. 2D a 3D spojování – 2D/3D spojování obrazu a měření drsnosti

Digitální mikroskopy dokážou vytvářet plně zaostřená 3D zobrazení pouhým stisknutím tlačítka.
Trojrozměrná data jsou získávána, když je stolek v pohybu, a snímky jsou pořizovány nepřetržitě, čímž vzniká celkový pohled na cíl. Uživatelé mohou také měřit drsnost povrchu pouhým nakreslením profilové linie na libovolném místě.

7. Režim optického stínového efektu – pořizování snímků, které konkurují SEM

Použitím specializovaného designu s HR čočkou s vysokým rozlišením, 4K obrazového senzoru CMOS a technologie osvětlení vyvinula společnost KEYENCE zcela novou metodu mikroskopie. Drobné nepravidelnosti na povrchu lze detekovat analýzou kontrastu na snímku pořízeném pomocí vícesměrného osvětlení.

8. Pokročilé osvětlení – automatické získávání osvětlení ze všech směrů

Pouhým stisknutím tlačítka Optimise (Optimalizovat) se zobrazí devět různých scénářů osvětlení.
Odtud můžete rychle vybrat obraz, který je ideální pro pozorování vašeho cíle.

REJSTŘÍK