Koaxiální osvětlení

Technika optického osvětlení – Koaxiální osvětlení

Prohlížení vysoce odrazivých objektů s plochými povrchy, jako jsou integrované obvody a vzorky s příčnými řezy, je obvykle obtížné při využití kruhového osvětlení. Když světlo dopadne na povrch, většina se odrazí pryč od čočky a výsledkem bude tmavý obraz. Místo toho se pro zobrazení těchto cílů a vytvoření jasného obrazu používá osvětlení koaxiální (světlé pole). Obecně tento typ osvětlení využívá polopropustné zrcadlo, které odpovídá optickým osám osvětlení a čočky.

Schéma světla odraženého od zrcadlového povrchu
Světlo z úhlu se odráží pryč od čočky
Vertikálně osvětlené světlo se odráží k čočce
A
Čočka
B
Osvětlení
C
Odražené světlo
Schéma koaxiálního osvětlení
A
Osvětlení
B
Čočka a CCD
C
Zrcadlový odraz světla
D
Polopropustné zrcadlo (Polopropustné zrcadlo odráží polovinu světla a propouští zbytek)
E
Zrcadlový povrch
Ukázky snímků koaxiálního osvětlení
Opracovaný kovový povrch s kruhovým osvětlením
Opracovaný kovový povrch s koaxiálním osvětlením
IC s kruhovým osvětlením
IC s koaxiálním osvětlením

REJSTŘÍK