Měřicí mikroskop

  • Vyvinutý pro měření pomocí metalurgického mikroskopu nebo stereoskopického mikroskopu.
  • Dokáže změřit tvar cíle ve směrech X, Y a Z prostřednictvím vyhodnocení posunu stolku. Umožňuje přesnost měření cca 1 µm. Protože se však rozměry kontrolují vizuálně, může v závislosti na dovednostech uživatele dojít k chybám měření.
  • V závislosti na typu stolku je možné měřit rozměry cca 50 mm až 200 mm.
  • Cena: 10 000 $ až 50 000 $

REJSTŘÍK